PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne ZC299

15 czerwca 2022
4.1/5 - (7 votes)
PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne ZC299

Kluczowym etapem importu towarów z Chin do Polski jest odprawa celna. Wiąże się bowiem z wieloma ważnymi kwestiami, takimi jak opłacenie ceł oraz podatków, a także ze sprawdzeniem dokumentacji importowej. Jednym z dokumentów, bez której import towarów nie mógłby się odbyć, jest Poświadczone Zgłoszenie Celne ZC299. Dowiedz się, czym jest PZC i jakie ma znaczenie dla importu z Chin.

 

Spis treści:

  1. Poświadczone zgłoszenie celne – co to jest?
  2. ZC299 a VAT
  3. PZC a import z Chin

 

Poświadczone zgłoszenie celne – co to jest?

Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) jest to dokument elektroniczny, który zaświadcza o przebytej procedurze celnej importowanego towaru. Zgłoszenie celne składa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) poprzez Automatyczny System Importu (AIS). PZC zastąpił fizyczną formę ósmej karty dokumentu SAD (Jednolitego Dokumentu Administracyjnego).

Warto również dodać, że obecnie (od 1 maja 2019 r.) formalnie używa się nazwy ZC299, jednak skrót PZC nadal funkcjonuje w obiegu nieoficjalnym.

ZC299 a VAT

ZC299 to dokument, który – w odróżnieniu od funkcjonującego wcześniej dokumentu SAD – ma formę elektroniczną, stąd też wśród osób, które zajmują się sprowadzaniem towarów z Państwa Środka pojawiło się pytanie, jak wygląda kwestia importu towarów z Chin a VAT. Mianowicie chodzi tu o kwestię tego, czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT 0%. Otóż warunkiem uprawniającym do skorzystania z tej stawki dla towarów importowanych z Chin do Polski, jest posiadanie potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Co ważne, z przepisów prawnych nie wynika, jaką formę ma mieć dokument celny. Stąd też ZC299 jest dokumentem, który potwierdza zwolnienie towaru importowanego w określonej procedurze celnej oraz upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.

PZC a import z Chin

W imporcie z Chin bardzo istotne jest skompletowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia przesyłki. Szczególnie istotna jest dokumentacja produktów, które sprowadzane są do Polski w celu ich dalszej sprzedaży. Najważniejsza jest bez wątpienia faktura z Chin od chińskiego kontrahenta. Ponadto w przypadku transportu morskiego niezbędny jest konosament morski, w przypadku transportu kolejowego zaś kolejowy list przewozowy, natomiast przy transporcie lotniczym lotniczy list przewozowy. Dodatkowo, jeśli chińska faktura nie zawiera informacji o wadze netto i brutto importowanego towaru, konieczne będzie przygotowanie specyfikacji towaru, czyli packing list. W niektórych przypadkach, w zależności od specyfiki zamówienia, mogą być również potrzebne inne dokumenty, takie jak świadectwo pochodzenia towaru czy też zgodność towaru z normami unijnymi. Wszystkie te dokumenty i certyfikaty importer otrzymuje od dostawcy z Chin, a następnie przekazuje je agencji celnej. Jeśli zostaną one zatwierdzone, wówczas otrzymuje on dokument ZC299, który uprawnia go do wprowadzenia do obrotu importowanego towaru.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.1/5 - (7 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X