Packing List – jak powien wyglądać? Wzór specyfikacji towaru

17 stycznia 2020
5/5 - (4 votes)
Packing List – jak powien wyglądać? Wzór specyfikacji towaru

Packing list, czyli inaczej specyfikacja towaru to jeden z najważniejszych dokumentów, który należy przygotować zajmując się importowaniem z Chin. Zobaczcie wzór specyfikacji oraz dowiedzcie się, jak ją sporządzić. 

Co to jest specyfikacja towaru z Chin? 

Specyfikacja towaru to dokument importowy, który sporządza się dla dóbr sprowadzanych na teren krajów unijnych (np. do Polski). Jest niezbędny do przejścia odprawy celnej i stanowi załącznik do dokumentów przewozowych: stanowi parę dla faktury handlowej. Należy zawsze wymagań od chińskiego kontrahenta (lub firmy transportowej/spedytora), aby taki dokument przygotował i to zgodnie z odpowiednim wzorem oraz w języku angielskim. Brak specyfikacji lub błędy w dokumencie spowodują bowiem opóźnienia w dostawie, a towar zostanie zatrzymany na granicy. W takiej sytuacji jako importer importujący z Chin będziesz musiał bowiem prosić chińskiego producenta o wystawienie lub poprawę, a także dosłanie pisma.

Co zawiera specyfikacja towaru? Przede wszystkim listę przesyłanych produktów. Jest to jednocześnie listą towarów, które zostały załadowane na dany środek transportu – potwierdza, co zawiera transport morski lub transport lotniczy. Ważne jest, aby w dokumencie znalazły się dokładnie takie same dane jak te, które zawiera faktura handlowa (ang. commercial invoice lub po prostu invoice). Dotyczy to takich detali, jak dane dostawcy i odbiorcy, warunki dostawy czy określenie przedmiotu transakcji. Inne nazwy, z którymi możecie się spotkać, to: 

 • packing list, 
 • packing slip, 
 • dokument dostawy, 
 • dokument specyfikacji załadunkowej towarów. 

Packing ListNajważniejsze informacje: 

W przypadku specyfikacji na towary z Chin dokument ten sporządza dostawca/producent z Chin, czyli firma sprzedająca nam towary, albo firma odpowiedzialna za transport z Chin. Dla europejskich importerów przygotowuje go niemal wyłącznie w języku angielskim, więc dobrze jest poznać podstawowe terminy, które znajdują się na tym dokumencie. Packing list może różnić się wyglądem w zależności od firmy zagranicznej, która go wystawia, jednak zawsze musi zawierać następujące informacje: 

 1. pełna lista wszystkich elementów załadowanych wewnątrz kontenera, 
 2. liczba sztuk i całkowita liczba kartonów (lub skrzynek), 
 3. waga jednostkowa netto brutto, 
 4. waga łącznie netto brutto, 
 5. miary objętości w metrach sześciennych, 
 6. rodzaj zastosowanych opakowań, 
 7. odwołanie do właściwej faktury handlowej, 
 8. numer i datę wystawienia, 
 9. dane nadawcy i odbiorcy zgodne z danymi podanymi na fakturze handlowej, 
 10. warunki dostawy jak wyżej. 

Być może patrząc na powyższą checklistę zadacie sobie pytanie. „Skoro packing list ma te same dane, co faktura handlowa, to czy nie może jej zastąpić?”. Otóż nie. Dlaczego? Ponieważ specyfikacja towaru jest opisem fizycznych produktów, podczas gdy faktura handlowa dokumentuje fakt zawarcia transakcji finansowej. Co więcej, faktura zawiera dodatkowo informacje, takie jak termin zapłaty. 

Wzór specyfikacji towarów krok po kroku 

Poniżej prezentuję dwa wzory packing list z dokładnym wytłumaczeniem. Na pierwszej wyjaśniam dokładnie jakie informacje znajdują się w przygotowanych pustych rubrykach. Z kolei terminy z drugiego wzoru listy dostawy wypisuję w formie krótkiej legendy/słowniczka. 

specyfikacja towaru wzór dokumentu

Specyfikacja towaru wzór dokumentu 1 
specyfikacja towaru wzor

Specyfikacja towaru wzór dokumentu 2 

Słowniczek pojęciowy:

 • Shipper – dostawca (Chiny) 
 • Address – adres dostawcy 
 • Consignee – konsygnatariusz 
 • Weight – waga/masa 
 • Piece NO – liczba opakowań 
 • Item NO – liczba przesyłek (w przesyłce) 
 • QTY – skrót od quantity (ilość) 
 • Unit – jednostka 
 • Psc – skrót od pieces (sztuki) 
 • Set – zestaw/komplet 
 • Description of contents – opis zawartości 
 • HS Code – skrót od Harmonized System Code (System zharmonizowany oznaczenia i kodowania towarów) 
 • GW (kgs) – skrót od Gross Weight in kilograms; waga brutto (z opakowaniem) 
 • DIMS (s) – skrót od Dimensions (wymiary) w metrach 
 • CBM – skrót od Cubic Meter (metr sześcienny) 
 • Temporary import – import tymczasowy 
 • Permanent Import – import stały 
 • Value per item (US$) – wartość jednostkowa w dolarach amerykańskich 
 • Total Value (US$) – wartość całościowa w dolarach amerykańskich 
 • TOTAL – suma 
 • TOTAL C.I.F. VALUE – skrót od  Cost, Insurance, and Freigh Value (koszt towaru, ubezpieczenia i transport); reguła zgodna z Incoterms 2010 
 • Authorized Signature – podpis osoby upoważnionej 
 • Name – imię i nazwisko 
 • Date – data  
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (4 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X