Import stali z Chin do Polski – zezwolenia, pozwolenia i inne dokumenty

17 listopada 2021
5/5 - (2 votes)
Import stali z Chin do Polski – zezwolenia, pozwolenia i inne dokumenty

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

   1. Zezwolenie na import stali
   2. Dokument nadzoru – import stali
   3. Cło na stal z Chin
   4. Produkcja stali w Chinach – gdzie się odbywa?
   5. Import stali do Polski – podsumowanie

 

Czy wiesz, że to właśnie Chiny są czołowym producentem stali na świecie? Jak pokazują najnowsze dane Worldsteel, w lutym 2021 roku produkcja tego materiału w Państwie Środka sięgnęła 150,2 mln ton i była o 4,1% wyższa niż w roku ubiegłym. Ze względu na to, że wytwórstwo stali w Unii Europejskiej spadło, import stali z Chin do Polski okazuje się być dobrym pomysłem.

Zezwolenie na import stali

By import z Chin stali przebiegł pomyślnie, wymagane jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie wymogów krajowych, a także unijnych. W przypadku stali należy zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj towaru będzie importowany do Polski. Otóż materiał ten najczęściej wykorzystywany jest do produkcji maszyn, urządzeń czy narzędzi stosowanych w budownictwie, a materiały budowlane ze stali podlegają pod Dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dotyczy ona wyrobów do wbudowania na stałe w budynki oraz budowle inżynierskie. Co więcej, materiały stalowe wykorzystywane w budownictwie podlegają także pod Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

W tym miejscu warto dodać, że Dyrektywa Rady 89/106/EWG należy do Dyrektyw Nowego Podejścia, które pozwalają na swobodny obrót wyrobów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa względem ludzi, zwierząt i środowiska. Dyrektywy Nowego Podejścia mówią między innymi o znaku CE. Stąd też importując stal z Chin do Polski konieczne jest posiadanie oznaczenia CE, a potwierdzeniem nadania znaku CE jest dokument nazywany deklaracją zgodności UE, deklaracją zgodności WE, deklaracją właściwości użytkowych (DWU – tylko dla wyrobów objętych 305/2011 CPR – wyroby budowlane).

To wszystko dotyczy zastosowania stali w budownictwie. W przypadku innych zastosowań będą obowiązywały odmienne regulacje, zezwolenia czy oznaczenia, dlatego w przypadku importu z Chin krok po kroku warto zapoznać się ze wszystkimi kwestiami formalnymi.

Dokument nadzoru – import stali

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska wprowadziła nadzór nad importem z państw trzecich niektórych wyrobów wykonanych ze stali. Okazało się jednak, że jest to duże obciążenie dla małych oraz średnich firm, stąd też Komisja Europejska podjęła decyzję, by nie przedłużać obowiązujących rozporządzeń. Właśnie dlatego dn. 16 maja 2020 roku nastąpiło zakończenie stosowania nadzoru nad importem niektórych wyrobów ze stali z państw trzecich. Od tego momentu przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do zwracania się do Ministerstwa Rozwoju o wydanie dokumentów zezwalających im na import wyrobów ze stali na tereny Unii Europejskiej.

Cło na stal z Chin

Rozpoczynając import stali z Chin uprzednio koniecznie zapoznaj się ze stawkami celnymi na towary, które chcesz sprowadzać. Są to informacje niezbędne przy odprawie celnej, ale przydadzą Ci się również po to, by dowiedzieć się, jaki będzie ostateczny koszt importu stali z Chin.

Gdzie sprawdzić aktualne stawki celne? Najpewniejszym źródłem informacji jest oczywiście ISZTAR, czyli Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej, dostarczający szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego z zagranicą.

By znaleźć informacje na temat stawek celnych na wyroby ze stali, odszukaj sekcję XV – Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych. W działach 72 i 73 odszukasz stawki celne na żeliwo i stal oraz artykuły z żeliwa lub stali.

Poniżej przedstawiamy przykładowe stawki celne na żeliwo i stal oraz artykuły z żeliwa i stali:

Cło na żeliwo i stal:

 • Drut ze stali nierdzewnej, zawierający 2,5% masy lub więcej niklu – 0%

 • Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej – 0%

 • Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach, zawierające 2,5% masy lub więcej niklu – 0%

 • Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, o grubości przekraczającej 10 mm – 0%

 • Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych – 0%

Cło na artykuły z żeliwa i stali:

 • Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe ze stali – 0%

 • Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych ze stali – 0%

 • Gwoździe, pinezki kreślarskie, klamry i podobne artykuły ze stali – 0%

 • Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo ze stali nierdzewnej, kolanka i łuki – 3,7%

 • Rury precyzyjne ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno – 0%

 • Splotki, liny i kable ze stali nierdzewnej – 0%

 • Stalowe agrafki i pozostałe szpilki – 2,7%

 • Stalowe cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności 50 litrów lub większej – 2,7%

 • Stalowe urządzenia na gaz lub na gaz i inne paliwa – 2,7%

 • Wkręty i śruby ze stali nierdzewnej, z łbem z nacięciem płaskim lub z gniazdem krzyżowym – 3,7%

Pamiętaj, że niskie stawki celne na stal, żeliwo i wyroby z tych materiałów mogą być nieco zwodnicze. Na niektóre z tych towarów obowiązuje bowiem dodatkowe cło antydumpingowe. Zostało ono wprowadzone w celu ograniczenia importu stali z Chin do Unii Europejskiej i tym samym zmniejszenia konkurencji, jaką Państwo Środka stwarza dla europejskich producentów.

Produkcja stali w Chinach – gdzie się odbywa?

Prowincja Hebei to największe zagłębie produkcyjne, jeśli chodzi o stal z Chin, a zlokalizowane tam miasto Tangshan, położone dwie godziny (ok. 150 km) na wschód od Pekinu, odpowiada za około 14% całkowitej produkcji stali w Państwie Środka. co stanowi 8% produkcji globalnej. Stad też Tangshan zostało krzyknięte mianem chińskiej „kolebki industrializacji”. Warto dodać, że jego położenie ma wiele strategicznych zalet, które pomogły rozwinąć przemysł ciężki w mieście. Tangshan znajduje się w pobliżu dużych skupisk ludności i jest dobrze skomunikowane pod względem logistycznym z liniami kolejowymi oraz kilkoma dużymi portami, w tym z Tiencin.

Według danych Narodowego Biura Statystycznego Chin (NBS) w 2020 roku w Tangshan wyprodukowano 144 Mt (ton metrycznych) surowej stali. Stanowi to 57% produkcji prowincji Hebei, a samo miasto wyprodukowało o wiele więcej stali niż Indie i Japonia, a także więcej niż USA, Niemcy i Brazylia łącznie.

Import stali do Polski – podsumowanie

Chiny z roku na rok zwiększają wytwarzanie stali. W tym roku osiągnęły poziom 150,2 mln ton, co uplasowało je kolejny raz na pierwszym miejscu. Drugi największy na świecie producent, czyli Indie wyprodukowały 9,1 mln ton, zaś trzeci producent, czyli Japonia wyprodukowała 7,5 mln ton, co oznacza, że Chiny odpowiadają za około połowę światowej produkcji stali. Warto również dodać, że popyt na stal w Polsce w obecnym roku wzrósł, co nie umknęło importerom tego materiału z Chin. Import stali z Chin do Polski w 2021 roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Co istotne, cło na import stali z Chin jest stosunkowo niskie, jednak warto pamiętać, że w przypadku importu z Chin VAT jak najbardziej również obowiązuje. Co więcej, warto upewnić się, czy dany produkt nie jest objęty wysokim cłem antydumpingowym. Wszystkie te informacje można znaleźć bez problemu w systemie ISZTAR.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X