Import z Chin – czym jest FOB?

31 marca 2022
5/5 - (3 votes)
Import z Chin – czym jest FOB?

FOB to jedna z reguł Incoterms 2020, czyli reguł handlu międzynarodowego, które określają podział ryzyka oraz kosztów pomiędzy sprzedającego i kupującego. FOB to jedna z najczęściej stosowanych reguł w transporcie morskim. Czym się charakteryzuje? Jak przebiega transport i dostawa towarów Odpowiadamy!

 

Spis treści:

 1. FOB Incoterms – co oznacza? Formuła handlowa FOB
 2. Dostawa na warunkach FOB
 3. Warunki transportu FOB
 4. Formuła handlowa FOB – obowiązki sprzedającego i kupującego

 

FOB Incoterms – co oznacza? Formuła handlowa FOB

FOB (ang. Free on Board) to reguła Incoterms 2020, która oznacza: „Dostarczony na statek”. W ramach tej reguły sprzedający dostarcza towary do kupującego na pokładzie statku wyznaczonego przez kupującego w oznaczonym porcie załadunku lub, gdy spowoduje dostawę towarów, już w ten sposób dostarczonych.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towary zostaną dostarczone na pokład statku. Warto również dodać, że od tego momentu kupujący ponosi wszelkie koszty związane z towarem.

Dostawa na warunkach FOB

Momentem dostawy na warunkach FOB Incoterms 2020 jest moment, w którym towary zostają załadowane na pokład statku wyznaczonego przez kupującego w określonym terminie.

Warunki transportu FOB

Reguły Incoterms 2020 dzielą się na dwie kategorie i są to reguły powszechne (dostępne dla wszystkich środków transportu) oraz dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego. Do reguł powszechnych należą: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP. Natomiast do reguł dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego zalicza się reguły: FAS, CFR, CIF oraz omawianą w tym artykule regułę FOB, która jest zdecydowanie najczęściej wybierana we frachcie morskim. Warto jednak mieć świadomość, że wybór tej reguły przy imporcie z Chin towarów w kontenerach.

Formuła handlowa FOB – obowiązki sprzedającego i kupującego

Sprzedający:

 • odpowiada za odprawę celną eksportową,

 • dostarcza towary na pokład statku wskazanego przez kupującego w określonym porcie wysyłki lub odpowiada za towary w ten sposób dostarczone,

 • ponosi koszty oraz ryzyko związane z towarami do momentu załadowania ich na statek.

Kupujący:

 • wybiera jednostkę pływającą,

 • odpowiada za opłaty i ryzyko strat oraz szkód, którym mogą ulec towary od momentu ich dostarczenia,

 • opłaca przesyłkę morską, a także ubezpieczenie,

 • dopełnia formalności po dotarciu towarów do miejsca docelowego.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (3 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X