Chińskie akumulatory i baterie – import z Chin

10 stycznia 2023
5/5 - (2 votes)
Chińskie akumulatory i baterie – import z Chin

Decydując się na import baterii i akumulatorów z Chin, musisz pamiętać o tym, że podlegają one specjalnym regulacjom. Nie są to bowiem zwykłe produkty, a towary niebezpieczne. Z tego względu bardzo istotny jest ich odpowiedni transport, poprawne magazynowanie, a także przepisowe etykietowanie. Co ważne, w przypadku baterii oraz akumulatorów funkcjonują także szczególne zasady wprowadzania do obrotu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury!

 

Spis treści:

 1. Import baterii i akumulatorów z Chin – stawki celne
 2. Import baterii i akumulatorów z Chin – wymagania wobec importera
 3. Import baterii i akumulatorów a dokument MSDS
 4. Chińskie baterie i akumulatory – transport towarów
 5. Transport baterii i akumulatorów z Chin – co warto wiedzieć?
 6. Transport kolejowy baterii i akumulatorów – najważniejsze informacje
 7. Transport lotniczy baterii i akumulatorów
 8. Transport morski baterii i akumulatorów

 

Import baterii i akumulatorów z Chin – stawki celne

Aktualne cło z Chin na baterie i akumulatory możesz sprawdzić w jednym z dwóch systemów: ISZTAR lub TARIC. Pierwszy z nich to System Zintegrowanej Taryfy Celnej, który integruje dane na temat towarów oraz taryf celnych obowiązujących w Polsce i prowadzony jest przez Służbę Celną RP. Z kolei TARIC to prowadzony przez Dyrekcję Generalną Podatków i Unii Celnej system, który integruje wszelkie ustalenia prawne państw członkowskich Unii Europejskiej związane z taryfami celnymi dla produktów przemysłowych i rolnych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe pozycje z systemu ISZTAR wraz z kodami nomenklatury oraz stawkami celnymi:

 • Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne (o nominalnej pojemności 8,8 Ah lub większej, ale nie większej niż 18 Ah; o napięciu nominalnym 36 V lub większym, ale nie większym niż 48 V; o mocy 300 Wh lub większej, ale nie większej niż 648 Wh, stosowane do produkcji rowerów elektrycznych) – 8507 60 00 15 – 2,7%

 • Akumulator litowo-jonowy polimerowy wyposażony w system zarządzania baterią i interfejs can-bus: o długości nie większej niż 1600 mm; o szerokości nie większej niż 448 mm; o wysokości nie większej niż 395 mm; o napięciu znamionowym 280 V lub większym, ale nie większym niż 400 V; o pojemności znamionowej 9,7 Ah lub większej, ale nie większej niż 10,35 Ah; o napięciu ładowania 110 V lub większym, ale nie większym niż 230 V, oraz zawierający 6 modułów po 90 ogniw lub więcej, ale nie więcej niż 96 ogniw, zamkniętych w stalowej obudowie do stosowania w produkcji pojazdów zdolnych do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej – 8507 60 00 18 – 2,7%

 • Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o: długości 700 mm lub większej, ale nie większej niż 2 820 mm; szerokości 935 mm lub większej, ale nie większej niż 1 660 mm; wysokości 85 mm lub większej, ale nie większej niż 700 mm; masie 250 kg lub większej, ale nie większej niż 700 kg; mocy nie większej niż 175 kWh; nominalnym napięciu 400 V – 8507 60 00 77 – 2,7%

 • Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania: z bezpiecznikiem; o konstrukcji „ogniwo do baterii”; o długości 1 050 mm lub większej, ale nie większej niż 1 070 mm; o szerokości 624 mm lub większej, ale nie większej niż 636 mm; o wysokości 235 mm lub większej, ale nie większej niż 245 mm; o masie 214,4 kg lub większej, ale nie większej niż 227,6 kg; o pojemności 228 Ah; z górną zewnętrzną obudową z materiału kompozytowego; o stopniu ochrony IP68; o gęstości energii 220 Wh/l lub większej; o energii właściwej 159 Wh/kg lub większej; bez styczników, do produkcji akumulatorów do autobusów elektrycznych – 8507 60 00 88 – 2,7%

Import baterii i akumulatorów z Chin – wymagania wobec importera

Chcesz rozpocząć import z Chin baterii i akumulatorów? Pamiętaj o tym, że nie wprowadzisz ich do obrotu, jeśli nie będą odpowiednio oznakowane. Najważniejszym oznaczeniem jest bez wątpienia symbol selektywnego zbierania (znak przekreślonego kosza) – oznacza on, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Ponadto do baterii i akumulatorów musisz dołączyć informację o warunkach, jak również trybie zwrotu. Co więcej, wszelkie faktury, jak również inne dokumenty związane ze sprzedażą powinny być opatrzone numerem rejestrowym.

W przypadku baterii i akumulatorów z Chin bardzo ważny jest również certyfikat zgodności CE. Wymagania dotyczące tego certyfikatu różnią się jednak nieco w zależności od tego, czy są one przeznaczone do konkretnych urządzeń czy też nie. W pierwszym przypadku baterie podlegają pod dyrektywy: EMC 2014/30/UE oraz RoHS, z kolei w drugim przypadku nie zamieszcza się oznakowania CE, a obrót tą grupą produktów reguluje dyrektywa 2006/66/WE.

Import baterii i akumulatorów a dokument MSDS

Decydując się na import z Chin krok po kroku baterii i akumulatorów (a także elektroniki, która je zwiera), musisz posiadać dokument MSDS, nazywany także kartą charakterystyki. Zawiera on informacje niezbędne do właściwego postępowania z towarem niebezpiecznym zarówno w czasie transportu, jak i na każdym innym etapie łańcucha dostaw. Na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej MSDS baterie i akumulatory mogą zostać zakwalifikowane do właściwej kategorii transportowej.

Chińskie baterie i akumulatory – transport towarów

Baterie litowe w specyfikacji technicznej MSDS powinny posiadać informacje dotyczące przejścia odpowiednich kwalifikacji UN oraz zawartości litu. Na tej podstawie zarówno same baterie, jak i urządzenia je zawierające mogą zostać zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii transportowej.

Co więcej, baterie litowe o zawartości litu powyżej 1 g podlegają specjalnym wytycznym w zakresie pakowania, oznaczania opakowań, a także transportu. Stąd też w przypadku, gdy w paczce znajdują się więcej niż 2 baterie litowe, konieczne jest oznaczenie jej specjalną etykietą o rodzaju transportowanej baterii, a także numerem kontaktowym, pod którym można uzyskać niezbędne informacje na temat zawartości oznaczonego opakowania.

Transport baterii i akumulatorów z Chin – co warto wiedzieć?

Raz na dwa lata Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Etykietowania Chemikaliów wydaje specjalny dokument, który zawiera przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych transportem lądowym (ADR/RID), morskim (IMDG) oraz lotniczym (ICAO/IATA). W najnowszych regulacjach Komitet wprowadza jeszcze bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące transportu lotniczego.

Transport kolejowy baterii i akumulatorów – najważniejsze informacje

Regulacje dotyczące transportu kolejowego z Chin opracowywane są przez Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF). Uniemożliwiają one przewóz baterii litowych pociągami, ponieważ są to towary uznawane za niebezpieczne. Na temat regulacji dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych możesz przeczytać więcej w Regulaminie dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.

Transport lotniczy baterii i akumulatorów

Jeśli chodzi o transport lotniczy z Chin, w przypadku baterii i akumulatorów może być on realizowany wyłącznie w lotach cargo. Takie wytyczne ustaliła Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która odpowiada za opracowywanie przepisów dotyczące wszystkich międzynarodowych przesyłek lotniczych materiałów niebezpiecznych.

Warto również dodać, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA) opiera się na zasadach ICAO oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i włącza indywidualne wymagania lotnicze oraz rządowe do dokumentów DGR (Dangerous Goods Regulations).

Co ciekawe, w bagażu podręcznym dozwolone jest przewożenie baterii alkalicznych oraz akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH) i niklowo-kadmowych (NiCd). Z kolei akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) mogą znajdować się w bagażu podręcznym, jeśli nie zawierają więcej niż 8 gramów litu, a ich pojemność nie przekracza 100 Wh.

Transport morski baterii i akumulatorów

Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization) odpowiada za bezpieczeństwo na morzu i zajmuje się ustalaniem regulacji dotyczących transportu morskiego z Chin substancji niebezpiecznych. W związku z nimi zabroniony jest przewóz drogą morską baterii litowych w tunelach kategorii E, jeśli masa brutto paczek jest mniejsza niż 8 ton na jednostkę transportową oznaczoną kodem IMDG.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X