Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany

Po dekadzie od opublikowania reguł handlowych INCOTERMS2010. Teraz Międzynarodowa Izba Handlowa zmodyfikowała ów zestaw reguł. Zestaw najbardziej aktualnych zasad stosowania reguł w handlu międzynarodowych zawiera teraz INCOTERMS2020. Sprawdź, co się zmieni.

Nowe warunki handlowe Incoterms2020

W styczniu 2020 roku w życie weszła modyfikacja reguł dla handlu międzynarodowego. Opracowany przez ICC (International Chamber of Commerce = Międzynarodowa Izba Handlowa) dokument jest realizacją cyklicznej weryfikacji aktualności reguł handlowych, które ICC opracowuje zgodnie z przyjętą zasadą co 10 lat. A zatem teraz importerów i eskorterów obowiązują reguły Incoterms 2020.

Przypomnę tylko, że Reguły Incoterms (International Commercial Terms) określają, na której ze stron kontraktu spoczywa obowiązek opłacenia kosztów transportu towaru, cła i ubezpieczenia towaru. W zależności od danej reguły koszt ten ponosi albo sprzedający, albo nabywca. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, natomiast wiele krajów przyjęło je jako standard. Incoterms ujednolicają bowiem procedury, które w różnych krajach mogą być interpretowane inaczej z racji różnic w prawie. Do tego określają, kto jest odpowiedzialny za transport i ponosi związane z tym ryzyko w ramach umowy sprzedaży. W konsekwencji ułatwiają i przyspieszają obrót dobrami na rynku międzynarodowym.

Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany

Reguły w Incoterms 2020 – jakie zmiany?

Jak podkreśla np. PortalMorski.pl, nowe reguły przede wszystkim rozwijają już funkcjonujące rozwiązania, ale nie zmieniają ich w drastyczny sposób. Nowe reguły Incoterms 2020 ugruntowują układ 11 reguł stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym. Niektóre zmieniły tylko kolejność oraz oznaczenie.  Od 2020 roku układ wygląda następująco:

Zasady dotyczące dowolnego środka transportu (1-7)

 1. EXW | Ex Works – miejsce, gdzie ma przyjść dostawa
 2. FCA | Free Carrier – dostarczenie towaru do przewoźnika
 3. CPT | Carriage Paid To – przewóz opłacony do
 4. CIP | Carriage and Insurance Paid To – przewóz i ubezpieczenie opłacone do
 5. DAP | Delivered at Place – dostarczone do miejsca
 6. DPU | Delivered at Place Unloaded – dostarczone do miejsca wyładowane
 7. DDP | Delivered Duty Paid – dostarczone cło opłacone

Zasady transportu morskiego i wodnego śródlądowego (8-11)

 1. FAS | Free Alongside Ship – Dostarczone wzdłuż burty statku
 2. FOB | Free On Board – Dostarczony na statek
 3. CFR | Cost and Freight – Kosz i fracht
 4. CIF | Cost Insurance and Freight – Koszt ubezpieczenie i fracht

W układzie wprowadzono dwie niewielkie zmiany. Po pierwsze reguła DAP podskoczyła pozycję wyżej i znajduje się przed regułą DAT. Po drugie zaś – dotychczasowa reguła DAT (Delivery At Terminal) została zastąpiona przez DPU (Delivered at Place Unloaded). W tym wypadku zmieniono tylko nazwę, a zasady pozostają te same. Chodzi o podkreślenie, że terminal wyładunkowy nie musi być jednym miejscem dostarczenia towaru.

Inne nowości w Incoterms 2020

Większa zmiana dotyczy między innymi reguły FCA. Wcześniej to dostawca musiał dostarczyć importerowi dowód wysyłki towaru (list przewozowy) zgodnie z tą regułą. Dodatkowo sprzedawca ponosił koszty wystawienia dokumentu. Obecnie, zgodnie z Incoterms 2020, reguła zostaje uzupełniona o nowe zapisy. Mianowicie jeśli importer i dostawca tak uzgodnili, importer musi poinstruować przewoźnika o wydaniu dostawcy dokumentu przewozowego. Poniżej schemat organizacji zaktualizowanych warunków handlowych Incoterms:

Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany 1

Więcej informacji nt. Incoterms 2020 dostępnych jest na stronie ICC: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: