Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany

03 września 2020
4.5/5 - (11 votes)
Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany

Po dekadzie od opublikowania reguł handlowych INCOTERMS2010. Teraz Międzynarodowa Izba Handlowa zmodyfikowała ów zestaw reguł. Zestaw najbardziej aktualnych zasad stosowania reguł w handlu międzynarodowych zawiera teraz INCOTERMS2020. Sprawdź, co się zmieni.

Nowe warunki handlowe Incoterms2020

W styczniu 2020 roku w życie weszła modyfikacja reguł dla handlu międzynarodowego. Opracowany przez ICC (International Chamber of Commerce = Międzynarodowa Izba Handlowa) dokument jest realizacją cyklicznej weryfikacji aktualności reguł handlowych, które ICC opracowuje zgodnie z przyjętą zasadą co 10 lat. A zatem teraz importerów i eskorterów obowiązują reguły Incoterms 2020.

Przypomnę tylko, że Reguły Incoterms (International Commercial Terms) określają, na której ze stron kontraktu spoczywa obowiązek opłacenia kosztów transportu towaru, cła i ubezpieczenia towaru. W zależności od danej reguły koszt ten ponosi albo sprzedający, albo nabywca. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, natomiast wiele krajów przyjęło je jako standard. Incoterms ujednolicają bowiem procedury, które w różnych krajach mogą być interpretowane inaczej z racji różnic w prawie. Do tego określają, kto jest odpowiedzialny za transport i ponosi związane z tym ryzyko w ramach umowy sprzedaży. W konsekwencji ułatwiają i przyspieszają obrót dobrami na rynku międzynarodowym.

Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany

Zasady Incoterms 2020

Istnieje 11 zasad Incoterms 2020. Różnią się one m.in. podziałem opłaty za ubezpieczenie, a także transport towarów. Co więcej, wskazują, kto ponosi koszty w związku z odprawami celnymi. Ponadto różnicują one moment przeniesienia ryzyka, a także wskazują, kto jest odpowiedzialny za formalności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady Incoterms 2020.

DAP Incoterms 2020

DAP, czyli Delivered At Place – oznacza „dostarczone do miejsca”. W przypadku tej zasady Incoterms 2020 to sprzedawca pokrywa koszty transportu, a także bierze pełną odpowiedzialność za dostarczenie towarów pod konkretny adres. Kiedy towary można uznać za dostarczone? W momencie, gdy znajdują się pod ustalonym wcześniej adresem i są w pełni przygotowane do rozładunku. Wtedy też odpowiedzialność za towar zostaje przeniesiona ze sprzedającego na kupującego. Warto również wspomnieć, że zasady dotyczące eksportu i importu są tu takie same, jak przy zasadzie DAT, czyli „dostarczone do terminalu”.

FCA Incoterms 2020

FCA, czyli Free Carrier – oznacza „franco przewoźnik”. W przypadku tej zasady Incoterms 2020 za obowiązek sprzedawcy uznaje się przekazanie towarów przewoźnikowi kupującego w ustalonej lokalizacji. Jest on również odpowiedzialny za przygotowanie towarów do eksportu. Kiedy ryzyko zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego? Otóż dzieje się to w momencie, gdy przewoźnik kupującego odbierze towary.

CPT Incoterms 2020

CPT, czyli Carriage Paid – oznacza “koszty transportu opłacone do”. Obowiązki sprzedawcy w przypadku tej zasady Incoterms 2020 są takie same, jak dla reguły FCA (Free Carrier). Istnieje jednak mała różnica, ponieważ tutaj to sprzedawca opłaca koszty dostawy. Sprzedawca ma również obowiązek przygotować towary do eksportu. Ryzyko zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy przewoźnik kupującego odbierze towary.

DDP Incoterms 2020

DDP, czyli Delivered Duty Paid – oznacza „dostarczone, cło opłacone”. W tym przypadku to sprzedawca ponosi niemal całkowitą odpowiedzialność w trakcie trwania procesu transportu. To on pokrywa koszty transportu oraz bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów pod dany adres. Sprzedawca również przygotowuje towary do rozładunku, dopełnia wszystkie zobowiązania importowe oraz eksportowe, a także reguluje opłaty celne. Natomiast ryzyko zostaje przeniesione na kupującego wtedy, gdy towary znajdą się pod wskazanym adresem i zostaną przygotowane do rozładunku.

Reguły w Incoterms 2020 – jakie zmiany?

Jak podkreśla np. PortalMorski.pl, nowe reguły przede wszystkim rozwijają już funkcjonujące rozwiązania, ale nie zmieniają ich w drastyczny sposób. Nowe reguły Incoterms 2020 ugruntowują układ 11 reguł stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym. Niektóre zmieniły tylko kolejność oraz oznaczenie.  Od 2020 roku układ wygląda następująco:

Zasady dotyczące dowolnego środka transportu (1-7)

 1. EXW | Ex Works – miejsce, gdzie ma przyjść dostawa
 2. FCA | Free Carrier – dostarczenie towaru do przewoźnika
 3. CPT | Carriage Paid To – przewóz opłacony do
 4. CIP | Carriage and Insurance Paid To – przewóz i ubezpieczenie opłacone do
 5. DAP | Delivered at Place – dostarczone do miejsca
 6. DPU | Delivered at Place Unloaded – dostarczone do miejsca wyładowane
 7. DDP | Delivered Duty Paid – dostarczone cło opłacone

Zasady transportu morskiego i wodnego śródlądowego (8-11)

 1. FAS | Free Alongside Ship – Dostarczone wzdłuż burty statku
 2. FOB | Free On Board – Dostarczony na statek
 3. CFR | Cost and Freight – Kosz i fracht
 4. CIF | Cost Insurance and Freight – Koszt ubezpieczenie i fracht

W układzie wprowadzono dwie niewielkie zmiany. Po pierwsze reguła DAP podskoczyła pozycję wyżej i znajduje się przed regułą DAT. Po drugie zaś – dotychczasowa reguła DAT (Delivery At Terminal) została zastąpiona przez DPU (Delivered at Place Unloaded). W tym wypadku zmieniono tylko nazwę, a zasady pozostają te same. Chodzi o podkreślenie, że terminal wyładunkowy nie musi być jednym miejscem dostarczenia towaru.

Inne nowości w Incoterms 2020

Większa zmiana dotyczy między innymi reguły FCA. Wcześniej to dostawca musiał dostarczyć importerowi dowód wysyłki towaru (list przewozowy) zgodnie z tą regułą. Dodatkowo sprzedawca ponosił koszty wystawienia dokumentu. Obecnie, zgodnie z Incoterms 2020, reguła zostaje uzupełniona o nowe zapisy. Mianowicie jeśli importer i dostawca tak uzgodnili, importer musi poinstruować przewoźnika o wydaniu dostawcy dokumentu przewozowego. Poniżej schemat organizacji zaktualizowanych warunków handlowych Incoterms:

Incoterms 2020 nowe warunki i zmiany 1

Więcej informacji nt. Incoterms 2020 dostępnych jest na stronie ICC: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.5/5 - (11 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X