Warunki dostawy CPT Incoterms 2020 – transport towarów

09 marca 2022
5/5 - (2 votes)
Warunki dostawy CPT Incoterms 2020 – transport towarów

Incoterms 2020 to reguły stosowane po to, by określić, na jakich zasadach będzie odbywał się transport zamówionych towarów. Jedną z nich CPT. Na czym polega ta reguła? Kto odpowiada za transport? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Incoterms CPT – co oznacza?
  2. Warunki dostawy CPT a obowiązek podatkowy
  3. Transport CPT Incoterms
  4. Sposób dostawy CPT. Dostawa na warunkach CPT

 

Incoterms CPT – co oznacza?

Reguła CPT (ang. Carriage Paid To) oznacza „Przewóz opłacony do…” i wskazuje, że sprzedający zawiera umowę przewozu ze spedytorem i ponosi opłaty za fracht do uzgodnionego miejsca. Sprzedający ponosi natomiast ryzyko utraty towarów oraz wszelkie dodatkowe koszty związane na przykład z transportem towarów po załadunku. Ryzyko ze sprzedającego na kupującego zostaje przeniesione w momencie, gdy towary są dostarczone kupującemu poprzez przekazanie go przewoźnikowi.

Warunki dostawy CPT a obowiązek podatkowy

Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy, w przypadku CPT Incoterms 2020 to kupujący ponosi koszty podatków, a także pozostałe koszty, np. te związane z tranzytem lub przewozową odprawą celną.

Transport CPT Incoterms

Reguła CPT, podobnie jak DAP oraz EXW, odnosi się do wszystkich rodzajów transportu, a więc zarówno do spedycji morskiej, transportu, lotniczego, transportu kolejowego, jak i transportu drogowego.

Obowiązkiem sprzedającego jest opłacenie transportu oraz pokrycie wszelkich kosztów wynikających z umowy. Co więcej, sprzedający musi przestrzegać wymogów bezpieczeństwa związanych z transportem towarów do miejsca przeznaczenia. Oprócz tego jego obowiązkiem jest zapakowanie i oznakowanie towarów w sposób właściwy dla ich transportu. Chyba ze strony uzgodniły szczególne wymagania dotyczące pakowania i oznakowania.

Warto również dodać, że – jeśli wynika to z praktyki lub na żądanie kupującego – sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu na swój koszt zwyczajowy dokument transportowy na zamówiony transport zgodnie z umową przewozu. Dokument transportowy musi m.in. wymieniać towary objęte umową i posiadać datę wysyłki.

Z kolei obowiązkiem kupującego jest przyjęcie dokumentu transportowego (jeśli jest on zgodny z umową) oraz poniesienie kosztów i opłat związanych z towarami w czasie transportu od momentu powierzenia ich przewoźnikowi.

Co istotne, bardzo dobrą praktyką jest, by strony w umowie sprzedaży dokładne wskazały miejsce przekazania towarów. Dlaczego jest to tak istotne? Miejsce to jest bowiem punktem, do którego sprzedawca musi zawrzeć umowę przewozu i do tego momentu pokrywa on koszty transportu.

Sposób dostawy CPT. Dostawa na warunkach CPT

Sprzedający ponosi koszty czynności kontrolnych (takich jak kontrola jakości, pomiary, ważenie, liczenie), które są niezbędne do celów dostarczenia towarów. Dostarcza on towary i fakturę handlową oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z umową sprzedaży poprzez przekazanie ich przewoźnikowi w wyznaczonym miejscu i terminie. Ma on także obowiązek powiadomić kupującego, że towary zostały dostarczone zgodnie z umową. Jeśli towary dostarczono zgodnie z miejscem dostawy, kupujący przyjmuje dostawę i odbiera od przewoźnika w wyznaczonym miejscu przeznaczenia lub w uzgodnionym punkcie w obrębie tego miejsca.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów do momentu ich dostarczenia zgodnie z umową przewozową ponosi sprzedający. Od momentu przekazania towarów w ręce przewoźnika całe ryzyko przechodzi na kupującego. Oznacza to, że sprzedający odpowiada za towary tylko do momentu przekazania ich dalej. W momencie, gdy zostaną one dostarczone przewoźnikowi, sprzedawca nie gwarantuje, że dotrą do miejsca przeznaczenia w określonym stanie i ilości lub czy w ogóle do niego dotrą. Wynika to z faktu, że ryzyko przenosi się ze sprzedającego na kupującego, gdy towary są dostarczone przewoźnikowi. Co więcej, jeżeli kupujący nie powiadomi o terminie i miejscu dostawy, wówczas to on ponosi wszelkie ryzyko, jak i koszty związane z towarami.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X