Co oznacza skrót DPU Incoterms 2020?

23 marca 2022
5/5 - (1 vote)
Co oznacza skrót DPU Incoterms 2020?

Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to zbiór reguł, które określają warunki sprzedaży oraz pomagają osobie kupującej i sprzedającej ustalić podział kosztów oraz ryzyka. Reguły te aktualizowane są co dekadę, a obecne obowiązują od 2020 roku. Jedną z reguł, która zmieniła się wraz z publikacją Incoterms 2020, jest reguła DPU, nazywana wcześniej DAT. Dlaczego się zmieniła? Czym charakteryzuje się obecnie? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Co to jest DPU?
  2. Formuła DPU a transport towarów
  3. DPU w Incoterms 2020

Co to jest DPU?

DPU (ang. Delivered at Place Unloaded) to reguła Incoterms 2020, która oznacza: „Dostarczone do miejsca, wyładowane” lub „Dostarczone do miejsca, z rozładunkiem”. Mówi o tym, że to sprzedający dostarcza towary, a ryzyko jest przeniesione na kupującego w momencie, gdy towary po rozładunku są pozostawione do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia lub w punkcie w obrębie tego miejsca uzgodnionym pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Warto również dodać, że w przypadku reguły DPU to sprzedający ponosi ryzyko związane zarówno z dostarczeniem, jak i rozładunkiem towarów w miejscu przeznaczenia. Co ciekawe, jest to jedyna reguła Incoterms 2020, która wymaga tego od sprzedającego. Stąd też sprzedający powinien bardzo dobrze przygotować się do wyładunku i upewnić się, że jest go w stanie zorganizować.

Formuła DPU a transport towarów

Formuła DPU stosowana jest do wszystkich rodzajów transportu, a więc do transportu drogowego, lotniczego, kolejowego, a także do spedycji morskiej. Co więcej, stosowana jest również przy transporcie kombinowanym, czyli wówczas, gdy łączy się więcej niż jeden środek transportu do przewozu towarów. Stąd też może być ona wykorzystywana przy imporcie z Chin.

W przypadku DPU sprzedawca, który ponosi koszty transportu, dostarcza towary w miejsce przeznaczenia. Kiedy zostaną one rozładowane z przybywających środków transportu, sprzedający przekazuje je kupującemu. W tym momencie ryzyko i koszty zostają przeniesione całkowicie na kupującego.

DPU w Incoterms 2020

Reguły Incoterms 2020 dzielą się na:

  • reguły powszechne – używane do wszystkich środków transportu,
  • reguły dostępne jedynie dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Reguła DPU należy do reguł powszechnych, tak jak EXW, FCA, CPT, CIP, DAP czy DDP. Co ważne, reguła ta w czasie obowiązywania Incoterms 2010 nosiła nazwę DAT, czyli „Dostarczone do terminala”. Dlaczego po 10 latach nastąpiła zmiana tej reguły? Otóż nazwa DAT mylnie sugerowała, że miejscem dostarczenia towarów może być jedynie terminal, przez co była wykorzystywana niezwykle rzadko. Obecna nazwa DPU (ang. Delivered at Place Unloaded) wskazuje, że mowa jest o miejscu dostarczenia towarów, nie zaś konkretnie o terminalu.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X