Incoterms 2020 CIP

16 marca 2022
4.2/5 - (6 votes)
Incoterms 2020 CIP

Reguły Incoterms 2020 mają zastosowanie w przypadku importu z Chin, stąd też decydując się na sprowadzenie jakichkolwiek towarów z Państwa Środka, warto się im szczegółowo przyjrzeć. Międzynarodowe Reguły Handlu opisują 11 podstawowych reguł handlowych, które określają obowiązki i odpowiedzialność kupującego oraz sprzedającego. W poniższym artykule przedstawiamy regułę Incoterms 2020 CIP. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Incoterms CIP – co oznacza?
 2. Dostawa na warunkach CIP
 3. Warunki handlowe CIP – podsumowanie

Incoterms CIP – co oznacza?

CIP (ang. Carriage and Insurance Paid To) to jedna z reguł Incoterms 2020, którą rozumieć należy jako „Koszty transportu i ubezpieczenia opłacone do…” lub „Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do…”. Tym, co charakteryzuję tę regułę jest fakt, że przeniesienie ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie, gdy przewoźnik kupującego odbierze towary od sprzedawcy.

Dostawa na warunkach CIP

W przypadku reguły Incoterms 2020 CIP za dostarczenie towarów uznaje się moment, w którym są one przekazywane przewoźnikowi. Jeśli przewoźników jest kilku, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towary wyłącznie do momentu przekazania ich pierwszemu przewoźnikowi. Co ważne, ryzyko związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem towarów przeniesione zostaje ze sprzedającego na kupującego w momencie, kiedy towary umieszczone zostaną w środku transportu, którym mają być przewożone. Reguły Incoterms CIP, podobnie jak EXW, FCA, CPT, DAP, DPU i DDP, są regułami powszechnymi. Oznacza to, że są one dostępne dla wszystkich środków transportu, a więc dla transportu lotniczego, drogowego, kolejowego, jak i spedycji morskiej.

Po tym, gdy towary zostaną dostarczone przewoźnikowi, ze sprzedawcy zostaje zdjęta odpowiedzialność dotycząca tego, czy przesyłka trafi do celu w dobrym stanie, określonej ilości lub w ogóle. Pomimo tego sprzedawca ma obowiązek zawarcia umowy przewozu towarów od miejsca dostawy do uzgodnionego z kupującym miejsca przeznaczenia.

Warunki handlowe CIP – podsumowanie

Podsumowując, w ramach warunków handlowych CIP sprzedający:

 • zajmuje się pakowaniem oraz znakowaniem towarów,

 • w ustalonym w umowie czasie przekazuje towary przewoźnikowi,

 • odpowiada za to, by wymogi bezpieczeństwa dotyczące transportu do miejsca przeznaczenia były dopełnione prawidłowo,

 • zapewnia pomoc kupującemu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy imporcie towarów,

 • wywiązuje się z warunków dostawy określonych w umowie,

 • zawiera umowę przewozu towarów z punktu dostawy do miejsca przeznaczenia.

Z kolei kupujący:

 • informuje sprzedającego o czasie wysyłki towaru,

 • odpowiada za zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do importu towarów,

 • przyjmuje towary,

 • na prośbę, ryzyko oraz koszt sprzedającego udziela mu pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie towarów,

 • jest odpowiedzialny za kwestie związane z importem z Chin.

Importujesz samodzielnie? Zajrzyj na naszego bloga po informacje dotyczące całego procesu importu.

Sięgnij też po użyteczne tipy, wskazówki i podejrzyj rzeczywiste przypadki z naszej pracy bezpośrednio w Chinach. Zapraszamy na naszego facebooka!

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.2/5 - (6 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X