Co oznacza FCA w transporcie?

06 lipca 2021
5/5 - (2 votes)
Co oznacza FCA w transporcie?

Incoterms – to właśnie te reguły pozwalają jasno określić warunki sprzedaży towarów, a także rozdzielają ryzyko i koszty pomiędzy sprzedającym oraz kupującym w handlu międzynarodowym. Najczęściej stosowaną regułą Incoterms jest zdecydowanie FCA. Na jej podstawie zawiera się niemal 40% umów. Jest bardzo uniwersalna i wszechstronna, ponieważ dotyczy wszystkich środków transportu. Co oznacza FCA w transporcie? Odpowiadamy!

FCA – co to znaczy?

Po 10 latach, w czasie których funkcjonowały reguły Incoterms 2010, na początku 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe reguły – Incoterms 2020. Jedną z reguł obowiązujących w ramach Międzynarodowych Reguł Handlu jest FCA (Free Carrier) – „Dostarczone do przewoźnika…” (oznaczone miejsce dostawy). Oznacza ona, że sprzedający dostarcza towary do kupującego w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy oznaczone miejsce jest terenem sprzedającego. Towary są dostarczone wtedy, gdy są załadowane na środek transportu zorganizowany przez kupującego. Po drugie, gdy oznaczone miejsce jest innym miejscem niż teren sprzedającego. W takim wypadku towary są dostarczane, gdy po załadowaniu na środek transportu sprzedającego dotarły do innego wyznaczonego miejsca i są gotowe do wyładunku oraz są do dyspozycji przewoźnika czy też innej osoby, która została wyznaczona przez kupującego.

FCA – obowiązki sprzedającego i kupującego

Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki sprzedającego i kupującego w ramach Incoterms – warunki reguły FCA.

Obowiązki sprzedającego:

 • Sprzedający dostosowuje towar do eksportu i ponosi związane z tym ryzyko oraz koszty.
 • Jeśli kupujący wyrazi taką chęć i poniesie tego koszty, sprzedający umożliwia oraz udziela wsparcia w kwestii uzyskania dokumentu przewozowego.
 • Gdy kupujący zgłasza taką chęć, sprzedawca zawiera umowę przewozu na zwykłych warunków na koszt oraz ryzyko kupującego.
 • Sprzedający dostarcza towar oraz fakturę, a także wszelkie niezbędne dowody zgodności.
 • Sprzedający jest odpowiedzialny za przygotowanie towaru do załadunku.
 • Sprzedający wyznacza osobę odpowiedzialną za załadunek towarów na środek transportu kupującego.

Obowiązki kupującego:

 • Kupujący bierze odpowiedzialność za dopełnienie niezbędnych formalności tranzytowych oraz dostosowanie towarów do importu.
 • Kupujący dopełnia wszelkie formalności związane z importem towarów, a także ich transportem od momentu dostarczenia ich przez sprzedającego kurierowi.
 • Kupujący ponosi ryzyko związane z utratą czy też uszkodzeniem towarów od momentu dostarczenia ich kurierowi.
 • Kupujący przyjmuje dostawę towarów w ustalonych w umowie miejscu.
 • Kupujący zawiera umowy o przewóz (choć sprzedawca także może – w ramach dodatkowej usługi – zorganizować przewóz na koszt oraz ryzyko kupującego).
 • Kupujący zleca transport.

FCA – kto płaci cło?

Sprzedający ma obowiązek zapłacić cło, podatki oraz inne opłaty, jak i koszty związane z odprawą w eksporcie i koszty eksportowych formalności celnych. Kupujący ma zaś obowiązek opłacić cło, podatki oraz inne oficjalne opłaty, jak i koszty związane z tranzytem lub odprawą w imporcie.

FCA – kto ponosi koszty transportu?

Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów, a także do dopełnienia formalności związanych zarówno z importem towarów, jak i ich transportem od momentu dostarczenia ich przez sprzedającego kurierowi. Warto pamiętać, że formuła FCA może być stosowana w odniesieniu do wszystkich środków transportu, a więc transportu drogowego, kolejowego, jak i lotniczego. Sprawdza się także w przypadku transportu kombinowanego, czyli takiego, gdzie wykorzystuje się kilka środków transportu.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X