Incoterms 2020 FAS

29 marca 2022
5/5 - (1 vote)
Incoterms 2020 FAS

Incoterms 2020 to reguły handlu międzynarodowego, mające ułatwić handel między kontrahentami pochodzącymi z różnych państw, którzy podlegają różnym porządkom prawnym. Autorem Incoterms (ang. International Commercial Terms) jest Międzynarodowa Izba Handlowa, czyli największe na świecie zrzeszenie przedsiębiorców. Jedną z reguł Incoterms 2020 jest FAS. Czym się charakteryzuje? W jaki sposób określa obowiązki sprzedającego i kupującego? Odpowiadamy!

 

Spis treści:

 1. FAS Incoterms – czym charakteryzuje się ta reguła?
 2. Reguła FAS – obowiązki sprzedającego i kupującego

 

FAS Incoterms – czym charakteryzuje się ta reguła?

FAS (ang. Free Alongside Ship) to reguła Incoterms 2020, która oznacza: „Dostarczone wzdłuż burty statku”. W ramach tej reguły sprzedający ma obowiązek dostarczenia towarów do uzgodnionego z kupującym portu. Od tego momentu kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z transportem towarów od tego momentu.

Reguły Incoterms 2020 dzielą się na reguły powszechne (dostępne dla wszystkich środków i gałęzi transportu) oraz dostępne jedynie dla spedycji morskiej i transportu wodnego śródlądowego. Reguła FAS (podobnie jak FOB, CFR i CIF) należy do tej drugiej kategorii.

Reguła FAS – obowiązki sprzedającego i kupującego

Reguła FAS mówi o tym, że do obowiązków sprzedającego należy organizacja transportu towarów do wyznaczonego portu załadunku. Natomiast gdy towary zostaną przekazane kupującemu, ryzyko przewozu zostaje przeniesione na kupującego. Do jego obowiązków należy także uiszczenie wszelkich niezbędnych opłat. Odpowiedzialny jest on także za dopełnienie formalności związanych z importem (np. importem z Chin) oraz tranzytem towarów.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących obowiązków sprzedającego i kupującego, zapraszamy do naszego podsumowania, które znajdziesz poniżej.

Obowiązki sprzedającego:

 • dostarczenie towarów oraz faktury handlowej zgodnie z warunkami umowy zawartej między sprzedającym i kupującym,

 • dostarczenie towarów wzdłuż burty statku w ustalonym terminie i we wskazanym przez kupującego porcie,

 • opakowanie i oznakowanie towarów,

 • przekazanie informacji o dostarczeniu towarów kupującemu z odpowiednim wyprzedzeniem,

 • przekazanie kupującemu dowodu dostarczenia towarów,

 • zadbanie o bezpieczeństwo całego procesu od transportu aż do dostawy towarów kupującemu,

 • udzielenie kupującemu pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych podczas importu oraz tranzytu (na jego prośbę, koszt i ryzyko).

Obowiązki kupującego:

 • pomoc sprzedającemu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie (na jego prośbę, koszt i ryzyko),

 • poniesienie ryzyka w przypadku utraty lub uszkodzenia towarów od momentu dostarczenia ich do wyznaczonego miejsca przez sprzedającego,

 • przekazanie sprzedającemu informacji dotyczących wymogów bezpieczeństwa związanych z transportem, a także dostarczenie mu danych, takich jak: nazwa statku, miejsce załadunku i termin dostawy,

 • uzyskanie pozwolenia na wwóz i dopilnowanie formalności celnych związanych z tranzytem, a także przywozem towarów,

 • zawarcie umowy przewozu z ustalonego portu (chyba że jest ona zawarta przez sprzedającego).

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X