Numer EORI – co to jest i jak wygląda?

27 marca 2023
4.3/5 - (19 votes)
Numer EORI – co to jest i jak wygląda?

Aby pomyślne przejść odprawę celną w UE każdy importer z Chin musi posiadać unikalny numer EORI, który nadawany jest przez Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Warto wyjaśnić sobie czym jest to oznaczenie i jak się je uzyskuje. 

 

Spis treści:

 1. Co to jest numer EORI?Kto musi go posiadać?
 2. Kto musi posiadać numer EORI, a kto nie?
 3. EORI – jak wygląda numer identyfikacyjny?
 4. Jak złożyć wniosek o EORI? Rejestracja, dokumenty
 5. Numer EORI – gdzie należy się po niego zgłosić?
 6. Jak sprawdzić swój numer EORI?
 7. Czy można importować towar bez numeru EORI?
 8. Wniosek EORI – jaki koszt i ile się czeka?
 9. Wyszukiwarka EORI
 10. Ile cyfr ma numer EORI? Jak zbudowany jest numer EORI?
 11. Gdzie znaleźć nr EORI?
 12. Jak zaktualizować EORI?
 13. Korzystanie z numeru EORI

 

Co to jest numer EORI? Kto musi go posiadać?

Każda osoba importująca towary do Polski z zagranicy musi posiadać szereg dokumentów i numerów rejestrowych. Jeśli chodzi o import z Chin, dokumentów tych jest więcej, ponieważ mamy tu do czynienia z importem z kraju będącego poza Unią. Jednym z obowiązkowych jest numer EORI. Nadaje go Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification). To numer identyfikacyjny nadawany podmiotom gospodarczym wprowadzającym do obrotu w Unii m.in. towary z Chin. Jako system elektronicznego cła został wprowadzony w UE 1 lipca 2009 roku. Każdy przedsiębiorca chcący przeprowadzić import z Chin musi złożyć wniosek EORI. Po uzyskaniu unikalnego numeru, będzie mógł oclić towaru drogą elektroniczną. Główne zadania systemu to: 

 • ułatwienie pracy administracji celnej krajów Unii Europejskiej, 
 • skrócenie czasu trwania odpraw celnych
 • ograniczenie obiegu dokumentów papierowych (w ramach idei E-customs, która zakłada polepszenie jakości przeprowadzania czynności celnych i usług związanych z handlem międzynarodowym przez kraje unijne),
 • harmonizacja systemów i procedur celnych we wszystkich państwach członkowskich,
 • ułatwienia dla importerów w wypełnianiu formalności związanych z odprawą celną. 

Kto musi posiadać numer EORI, a kto nie? 

Trzeba przy tym pamiętać, że import towarów dopuszczony do swobodnego obrotu na terenie Unii nie wymaga rejestracji w systemie EORI. Tej identyfikacji nie wymaga się także od osób fizycznych przeprowadzających import z Chin. W takiej sytuacji importer wpisuje w odpowiedniej rubryczce Natural Person w czasie zgłoszenia dób do oclenia. Jeśli jednak importujesz z Państwa Środka jako firma – musisz posiadać numer EORI. Obowiązek ten dotyczy wszystkich importerów sprowadzających towary z Chin w ramach działalności gospodarczej. Jest on niezbędny do dokonania odprawy celnej w kraju należącym do Unii Europejskiej.  

EORI – jak wygląda numer identyfikacyjny?

Każdy importer otrzymuje swój indywidualny numer. Posługuje się nim dokonując wszystkich operacji celnych związanych z importem z Chin do Polski lub innego kraju UE. Każdy przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI. Podmiotom gospodarczym zarejestrowanym w Polsce oraz importerom zarejestrowanym w kraju innym, ale chcącym przeprowadzać import z Chin do Polski, EORI tworzy się w oparciu o numer NIP:  

 • Dla podmiotów krajowych numer składa się z literek PL, po których wstawia się nr NIP, a po nim pięć zer. Np. PL783179324800000.  
 • Jeśli firma zarejestrowana jest w innym kraju niż Polska, a chce importować do Polski np. towary z Chin, zamiast ostatniego zera otrzymuje literkę Z. Np. PL1234567910000Z.  

Jak złożyć wniosek o EORI? Rejestracja, dokumenty

Każdy podmiot planujący import z Chin powinien zadbać o nadanie mu numeru EORI na samym początku swojej działalności. Wniosek o EORI należy złożyć jeszcze przed pierwszą odprawą celną. Najpóźniej [Symbol] na dzień przed dokonaniem pierwszej operacji w oddziale celnym lub urzędzie celno-skarbowym. Wniosek EORI najszybciej można wysłać przez Internet. Sprawę można załatwić także w lokalnych izbach administracji skarbowej, wojewódzkich urzędach celno-skarbowych, lokalnych urzędach celno-skarbowych oraz Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wówczas obowiązuje forma papierowa. 

Wniosek o nadanie numeru EORI składa się wyłącznie drogą elektroniczną

W tym celu należy założyć konto na platformie administrowanej przez Ministerstwo Finansów PUESC  https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori. Następnie trzeba wybrać odpowiedni formularz. Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce będzie to PG-K, a dla firm mających siedzibą poza Unią Europejską – wniosek PG-Z. Następnie wypełniasz formularz i składasz wniosek o EORI załączając wymagane dokumenty: 

 • rodzaj podmiotu i obszar działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
 • numery identyfikacyjne podmiotu (NIP, REGON, KRS, posiadane numery VAT UE)
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.
 • jeżeli o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do wniosku o rejestrację musi dołączyć skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej a oryginały dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Numer EORI – gdzie należy się po niego zgłosić?

Jak wspominaliśmy powyżej, wniosek o nadanie numeru EORI można wypełnić przez Internet. W tym celu należy założyć konto na stronie PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). Kto może założyć takie konto? Musi być to osoba pełnoletnia – bez znaczenia, czy jest narodowości polskiej czy też nie. Należy pamiętać, że zarówno numer EORI, jak i konto na Platformie przypisane jest do jednej osoby i można posiadać je tylko jedno.

Konto zakłada się poprzez wypełnienie e-formularza oraz akceptację regulaminu na stronie PUESC. Naciskając przycisk Utwórz konto, na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy wejść w przeciągu 24 godzin. Pod tym linkiem trzeba się zalogować, a następnie ustawić hasło awaryjne. W efekcie użytkownik otrzymuje podstawowy dostęp do usług SISC, czyli Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie konta na poziomie zaawansowanym. Do tego celu niezbędny jest unikalny identyfikator nadany przez SISC, czyli ID SISC. By go uzyskać, należy zalogować się i wypełnić e-formularz Rejestracja Osoby Fizycznej. Następnie konieczne jest wygenerowanie dokumentu lub zapisanie formularza jako roboczy. Dzięki temu będzie można go później zmodyfikować. Gotowy formularz warto zapisać na dysku lub od razu go wydrukować. Można go także od razu wysłać do SISC. Wystarczy wejść w Moje dokumenty, następnie Do wysyłki, Akcje i kliknąć Wyślij. Każdy, kto posiada Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany, może zautoryzować dokument przed wysłaniem. W przeciwnym razie trzeba wydrukować go i podpisać odręcznie.

Jeśli użytkownik nie posiada Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, musi wygenerować certyfikat celny. W tym celu konieczne jest zalogowanie się na konto i pobranie certyfikatu, który znajduje się w zakładce Obsługa certyfikatu S.C.. Wystarczy kliknąć Generuj certyfikat celny, kierując się podpowiedziami, które pojawią się na stronie.

W tym momencie pozostało tylko złożyć wniosek o nadanie numeru EORI. W tym celu należy zalogować się, wypełnić e-formularz Rejestracja Podmiotu, zaznaczyć w nim opcje Obszar działania – cło oraz EORI. We wniosku powinny się także znaleźć informacje o rodzaju podmiotu i obszarze działania oraz formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Należy uwzględnić również nazwę podmiotu, datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, adres, numery NIP, REGON, KRS oraz VAT EU, kod PKD odpowiedni dla głównej działalności. Konieczne jest także zaznaczenie oświadczenia.

Na koniec należy wygenerować dokument i zautoryzować go poprzez Profil Zaufany, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub certyfikatu celnego i wysłać go do SISC. Jak to zrobić? Wystarczy wejść w zakładkę Moje dokumenty, następnie Do wysyłki, Akcje i Wyślij.

Jak sprawdzić swój numer EORI?

Po wysłaniu wniosku wystarczy już tylko oczekiwać na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru EORI. Wszelkie informacje zostaną przesłane na konto osoby, która wnioskowała o nadanie tego numeru. Może się zdarzyć tak, że do wniosku nie zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty. W takiej sytuacji należy uzupełnić braki w ciągu 30 dni. Inaczej numer zostanie zdezaktywowany. Niezbędne dokumenty można dosłać w formie elektronicznej, dołączając do nich wniosek aktualizacyjny. 

Czy można importować towar bez numeru EORI?

Nie ma możliwości importowania jakichkolwiek towarów bez aktywnego numeru EORI. Jeśli ktokolwiek zdecydowałby się na taki import, jego zamówienie zostałoby zatrzymane przez Urząd Celny. Co więcej, każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów będzie wiązał się z kosztami, które musi ponieść importer. Jak wspominaliśmy na początku, uzyskanie numeru EORI musi nastąpić najpóźniej podczas przeprowadzania pierwszej operacji celnej.

Wniosek EORI – jaki koszt i ile się czeka? 

Dobrą wiadomością dla osób planujących import z Chin będzie to, że wniosek o EORI jest bezpłatny. Sam numer nadawany bardzo szybko. Dodatkowa opłata może być naliczana tylko, jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika. Na nadanie numeru czeka się kilka dni, ale zazwyczaj otrzymuje się go już po jednym dniu. Jeśli system wykaże braki w dokumentach – masz 30 dni na uzupełnienie ich. W przeciwnym razie nadany numer tymczasowy zostanie dezaktywowany.  

UWAGA: Importer z Chin, który posiada już numer EORI, nie musi rejestrować się za pośrednictwem PUESC. Jego dane zostały automatycznie ściągnięte z rejestru EORI do nowego systemu. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do usług elektronicznych SISC (System Informacyjny Skarbowo-Celny) za pośrednictwem PUESC, musisz założyć konto na PUESC i połączyć zmigrowane dane z kontem SISC [instrukcja]. 

Wyszukiwarka EORI 

Poprzez system elektronicznego cła możesz także zweryfikować inne przedsiębiorstwa przeprowadzające np. import z Chin. Możesz sprawdzić ich numery w systemie oraz zweryfikować, czy w ogóle mają nadany numer. Służy do tego wyszukiwarka EORI

Ile cyfr ma numer EORI? Jak zbudowany jest numer EORI?

Numer EORI dla podmiotów krajowych składa się z liter „PL”, następnie z numeru NIP oraz z pięciu zer (ciągu do 17 znaków), czyli PL(numer NIP firmy)00000. Z kolei dla podmiotów z krajów trzecich składa się z liter „PL” oraz ciągu 14 cyfr ze literą „Z” na końcu.

Jeśli znasz numer NIP danej firmy, możesz z łatwością przeprowadzić weryfikację numeru EORI przez stronę Komisji Europejskiej.

Gdzie znaleźć nr EORI?

Numer EORI jest przydzielany przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. Można go znaleźć na dokumentach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak faktury, wyciągi bankowe, jak również dokumenty celne. Numer EORI jest także wymieniany w korespondencji z urzędami celnymi, a także innymi organami administracji publicznej.

Jeśli przedsiębiorca nie jest pewien, gdzie znaleźć swój numer EORI, może skontaktować się z właściwym urzędem celnym w swoim kraju i zapytać o ten numer. W urzędzie celnym pracownicy powinni być w stanie bez najmniejszego problemu pomóc w uzyskaniu tej informacji.

Jak zaktualizować EORI?

Aby zaktualizować swój numer EORI, należy na samym początku skontaktować się z właściwym urzędem celnym w swoim kraju. Zazwyczaj wniosek o zmianę danych można złożyć przez Internet lub w formie papierowej.

Wniosek o zaktualizowanie numeru EORI powinien zawierać wszelkie niezbędne aktualne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak zmiana nazwy, adresu, danych kontaktowych lub inne ważne informacje, które będą wymagane do zaktualizowania numeru EORI. Co ważne, należy podać także swój aktualny numer EORI.

Po zatwierdzeniu wniosku, jak również zaktualizowaniu danych, właściwy urząd celny wyda nowy numer EORI lub potwierdzenie zmiany danych. Jest to ważne, ponieważ pomaga zapewnić, że wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa są aktualne oraz poprawne, co ułatwia prowadzenie transakcji handlowych na terenie Unii Europejskiej.

Korzystanie z numeru EORI

Numer EORI jest wykorzystywany w celach celnych, a także statystycznych w Unii Europejskiej. Pozwala na identyfikację przedsiębiorców działających w handlu międzynarodowym, jak również umożliwia wykonywanie czynności związanych z wywozem, a oprócz tego przywozem towarów oraz składaniem deklaracji celnych i dokonywaniem zgłoszeń wywozowych.

Numer EORI jest niezbędny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w handlu międzynarodowym w Unii Europejskiej. Bez niego przedsiębiorstwo nie będzie w stanie wykonywać tych czynności, co może prowadzić do opóźnień, jak również generowania dodatkowych, zbędnych kosztów.

Numer EORI jest ważnym narzędziem w działalności gospodarczej i pozwala na ujednolicenie, a także usprawnienie procesów celnych oraz handlowych w Unii Europejskiej. Warto go posiadać i aktualizować w razie potrzeby, aby mieć pewność, że wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa są dokładne oraz w pełni aktualne.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.3/5 - (19 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X