Numer EORI – co to jest i jak wygląda?

Aby pomyślne przejść odprawę celną w UE każdy importer z Chin musi posiadać unikalny numer EORI, który nadawany jest przez Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Warto wyjaśnić sobie czym jest to oznaczenie i jak się je uzyskuje. 

Co to jest numer EORI? Kto musi go posiadać? 

Każda osoba importująca towary do Polski z zagranicy musi posiadać szereg dokumentów i numerów rejestrowych. Jeśli chodzi o import z Chin, dokumentów tych jest więcej, ponieważ mamy tu do czynienia z importem z kraju będącego poza Unią. Jednym z obowiązkowych jest numer EORI. Nadaje go Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification). To numer identyfikacyjny nadawany podmiotom gospodarczym wprowadzającym do obrotu w Unii m.in. towary z Chin. Jako system elektronicznego cła został wprowadzony w UE 1 lipca 2009 roku. Każdy przedsiębiorca chcący przeprowadzić import z Chin musi złożyć wniosek EORI. Po uzyskaniu unikalnego numeru, będzie mógł oclić towaru drogą elektroniczną. Główne zadania systemu to: 

 • ułatwienie pracy administracji celnej krajów Unii Europejskiej, 
 • skrócenie czasu trwania odpraw celnych
 • ograniczenie obiegu dokumentów papierowych (w ramach idei E-customs, która zakłada polepszenie jakości przeprowadzania czynności celnych i usług związanych z handlem międzynarodowym przez kraje unijne),
 • harmonizacja systemów i procedur celnych we wszystkich państwach członkowskich,
 • ułatwienia dla importerów w wypełnianiu formalności związanych z odprawą celną. 

Kto musi posiadać numer EORI, a kto nie? 

Trzeba przy tym pamiętać, że import towarów dopuszczony do swobodnego obrotu na terenie Unii nie wymaga rejestracji w systemie EORI. Tej identyfikacji nie wymaga się także od osób fizycznych przeprowadzających import z Chin. W takiej sytuacji importer wpisuje w odpowiedniej rubryczce Natural Person w czasie zgłoszenia dób do oclenia. Jeśli jednak importujesz z Państwa Środka jako firma – musisz posiadać numer EORI. Obowiązek ten dotyczy wszystkich importerów sprowadzających towary z Chin w ramach działalności gospodarczej. Jest on niezbędny do dokonania odprawy celnej w kraju należącym do Unii Europejskiej.  

EORI – jak wygląda numer identyfikacyjny? 

Każdy importer otrzymuje swój indywidualny numer. Posługuje się nim dokonując wszystkich operacji celnych związanych z importem z Chin do Polski lub innego kraju UE. Każdy przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI. Podmiotom gospodarczym zarejestrowanym w Polsce oraz importerom zarejestrowanym w kraju innym, ale chcącym przeprowadzać import z Chin do Polski, EORI tworzy się w oparciu o numer NIP:  

 • Dla podmiotów krajowych numer składa się z literek PL, po których wstawia się nr NIP, a po nim pięć zer. Np. PL783179324800000.  
 • Jeśli firma zarejestrowana jest w innym kraju niż Polska, a chce importować do Polski np. towary z Chin, zamiast ostatniego zera otrzymuje literkę Z. Np. PL1234567910000Z.  

Jak złożyć wniosek EORI? Rejestracja, Dokumenty 

Każdy podmiot planujący import z Chin powinien zadbać o nadanie mu numeru EORI na samym początku swojej działalności. Wniosek o EORI należy złożyć jeszcze przed pierwszą odprawą celną. Najpóźniej [Symbol] na dzień przed dokonaniem pierwszej operacji w oddziale celnym lub urzędzie celno-skarbowym. Wniosek EORI najszybciej można wysłać przez Internet. Sprawę można załatwić także w lokalnych izbach administracji skarbowej, wojewódzkich urzędach celno-skarbowych, lokalnych urzędach celno-skarbowych oraz Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wówczas obowiązuje forma papierowa. 

Jeśli wniosek o EORI składasz przez Internet, najpierw musisz założyć konto na platformie administrowanej przez Ministerstwo Finansów PUESC  https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori. Następnie trzeba wybrać odpowiedni formularz. Dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce będzie to PG-K, a dla firm mających siedzibą poza Unią Europejską – wniosek PG-Z. Następnie wypełniasz formularz i składasz wniosek o EORI załączając wymagane dokumenty: 

 • odpis z rejestru działalności gospodarczej KRS/EIDG,  
 • skan upoważnienia (jeśli dokonujesz rejestracji w imieniu właściciela firma) 
 • odpis z baz NIP, REGON,  
 • tłumaczenie dokumentów na język obcy. 

Wniosek EORI – jaki koszt i ile się czeka? 

Dobrą wiadomością dla osób planujących import z Chin będzie to, że wniosek o EORI jest bezpłatny. Sam numer nadawany bardzo szybko. Dodatkowa opłata może być naliczana tylko, jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika. Na nadanie numeru czeka się kilka dni, ale zazwyczaj otrzymuje się go już po jednym dniu. Jeśli system wykaże braki w dokumentach – masz 30 dni na uzupełnienie ich. W przeciwnym razie nadany numer tymczasowy zostanie dezaktywowany.  

UWAGA: Importer z Chin, który posiada już numer EORI, nie musi rejestrować się za pośrednictwem PUESC. Jego dane zostały automatycznie ściągnięte z rejestru EORI do nowego systemu. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do usług elektronicznych SISC (System Informacyjny Skarbowo-Celny) za pośrednictwem PUESC, musisz założyć konto na PUESC i połączyć zmigrowane dane z kontem SISC [instrukcja]. 

Wyszukiwarka EORI 

Poprzez system elektronicznego cła możesz także zweryfikować inne przedsiębiorstwa przeprowadzające np. import z Chin. Możesz sprawdzić ich numery w systemie oraz zweryfikować, czy w ogóle mają nadany numer. Służy do tego wyszukiwarka EORI

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: