Co oznacza CIF?

01 lipca 2021
4.7/5 - (3 votes)
Co oznacza CIF?

CIF to jedna z Międzynarodowych Reguł Handlu, czyli Incoterms. Określają one warunki światowej wymiany towarów, a także informują o podziale kosztów oraz odpowiedzialności między kupującym a sprzedawcą. Reguły Incoterms są aktualizowane co 10 lat – obecnie (od 2020 roku) funkcjonują reguły Incoterms 2020. Wśród wszystkich reguł to właśnie CIF jest jedną z najdłużej istniejących.

Incoterms CIF – co oznacza?

CIF jest jedną z reguł Incoterms 2020 i oznacza Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (Cost, Insurance and Freight). Jest to jedna z najpopularniejszych i najdłużej istniejących reguł Incoterms. Obowiązywała także w ramach reguł Incoterms 2010, które funkcjonowały przez minione 10 lat.

W przypadku reguły CIF sprzedający ma obowiązek:

  • zadbać o prawidłowy przebieg odprawy eksportowej i ponieść związane z nią koszty,
  • zadbać o prawidłowy przebieg załadunku towarów,
  • zawrzeć umowę frachtową i opłacić jej koszty,
  • zawrzeć umowę przewozu towarów do oznaczonego portu na swój koszt,
  • zawrzeć umowę ubezpieczenia i dostarczyć ją do kupującego.

Natomiast kupujący ma obowiązek:

  • poinformować sprzedawcę o wyznaczonym porcie, nazwie statku i terminie dostawy,
  • ponieść koszty wymagane przy uzyskaniu świadectwa pochodzenia, dokumentów konsularnych, a także importowych opłat celnych,
  • ponieść odpowiedzialność za uszkodzenie lub kradzież towarów po tym, jak zostaną one załadowane,
  • pozyskać dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej) niezbędne przy imporcie z Chin lub tranzycie towarów,
  • zorganizować odprawę importową i ponieść związane z nią koszty.

Incoterms CIF – ryzyko

W przypadku reguły CIF w ramach Incoterms 2020 uznaje się, że sprzedawca dostarczył towary w chwili, kiedy przewożone materiały mijają nadburcie statku w porcie załadowania. W tym momencie ryzyko w przypadku uszkodzenia lub utracenia towarów zostaje przeniesione ze sprzedającego na kupującego.

Natomiast w przypadku, kiedy transport towarów odbywa się za pośrednictwem kilku przewoźników, a więc przewożony jest najpierw z punktu A do B, np. statkiem dowozowym, a następnie z punktu B do C, np. statkiem oceanicznym, ryzyko za towar sprzedający przestaje ponosić w momencie, gdy towar będzie już w punkcie A.

Warunki dostawy Incoterms CIF

Warunki dostawy towarów w przypadku reguły CIF Incoterms 2020 stosowane są wyłącznie do transportu drogą wodną, a więc do transportu morskiego oraz transportu śródlądowego.

CIF Incoterms a ubezpieczenie

Jeśli chodzi o ubezpieczenie w ramach CIF, zasady Incoterms 2020 mówią o tym, że zawiera je sprzedający na rzecz kupującego. Warto jednak pamiętać, że to kupujący musi mieć na uwadze kwestie prawne, które mówią o tym, że sprzedający jest zobowiązany jedynie do uzyskania ubezpieczenia z minimalnym pokryciem (chyba że strony ustaliły inaczej).

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje transport towarów i zabezpiecza kupującego od momentu, w którym przejmuje on na siebie ryzyko za przewożone towary, czyli od chwili, kiedy towar jest ładowany na pokład w porcie załadunku. Ubezpieczenie trwa natomiast do momentu dostarczenia towaru do portu przeznaczenia. Jeśli chodzi o kwotę ubezpieczenia, to powinno ono wynosić tyle, co sumę ceny uzgodnionej w kontrakcie + 10%.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.7/5 - (3 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X