Fałszywe deklaracje i certyfikaty w handlu międzynarodowym

11 października 2023
4/5 - (4 votes)
Fałszywe deklaracje i certyfikaty w handlu międzynarodowym

Współczesny handel międzynarodowy opiera się na wymianie różnorodnych produktów między krajami. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i zgodności z odpowiednimi normami, certyfikaty i deklaracje odgrywają kluczową rolę. Są to dokumenty, które potwierdzają zgodność produktów z określonymi standardami i regulacjami.

Niestety, wraz z rosnącą globalizacją handlu pojawił się problem fałszywych certyfikatów i deklaracji. Istnieją nieuczciwi producenci, eksporterzy lub importerzy, którzy próbują oszukać system, podając nieprawdziwe informacje o swoich produktach. Skutki takiego działania są poważne, zarówno dla gospodarki, jak i dla zdrowia konsumentów.

Celem tego artykułu jest zwiększenie świadomości i ostrożności importerów w zakresie fałszywych certyfikatów i deklaracji. Poznanie zagrożeń i sposobów zapobiegania oszustwom pozwoli unikać niebezpieczeństw związanych z wprowadzeniem na rynek niezgodnych i potencjalnie szkodliwych produktów.

Spis treści:

 1. Znaczenie certyfikatów i deklaracji
 2. Zagrożenia związane z fałszywymi certyfikatami i deklaracjami
 3. Przykłady fałszywych certyfikatów i deklaracji
 4. Jak uniknąć fałszywych certyfikatów i deklaracji?
 5. Rola organów regulacyjnych i współpraca międzynarodowa
 6. Podsumowanie

 

Znaczenie certyfikatów i deklaracji

Certyfikaty i deklaracje to dwa różne rodzaje dokumentów, które potwierdzają zgodność produktów.

Certyfikat jest wystawiany przez niezależne instytuty certyfikujące i świadczy o spełnieniu określonych standardów.

Deklaracja natomiast jest formą oświadczenia, w której producent lub importer zapewnia, że ich produkt spełnia określone normy.

O tym czy dla danego rodzaju produktu wymagane są deklaracje czy certyfikaty decydują zapisy w odpowiednich dyrektywach i rozporządzeniach. Produkty uważane za wyjątkowo niebezpieczne jak np. maszyny do obróbki drewna czy windy, wymagają restrykcyjnej oceny, przeprowadzonej przez niezależną jednostkę, zakończoną wydaniem stosownego certyfikatu.

Artykuły, które wg prawodawcy stanowią mniejsze zagrożenie, i mogą zostać ocenione przez producenta nie będą wymagały certyfikatu a jedynie deklaracji, w której podmiot odpowiedzialny za produkt oświadcza, że produkt spełnia określone wymagania.

Certyfikaty i deklaracje zgodności stanowią potwierdzenie, że produkt spełnia określone wymagania techniczne, jakościowe i bezpieczeństwa. Są nieodzowne dla wielu branż, takich jak elektronika, żywność, zabawki czy wyroby medyczne, aby zapewnić konsumentom, że produkty, które nabywają, są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla ich zdrowia.

Certyfikaty i deklaracje dają importerom pewność, że produkty, które sprowadzają, są zgodne z wymaganymi standardami i nie będą narażać konsumentów na ryzyko. Brak należytej ostrożności w tym zakresie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Zagrożenia związane z fałszywymi certyfikatami i deklaracjami

Fałszywe certyfikaty i deklaracje stanowią poważne naruszenie przepisów regulujących bezpieczeństwo produktów. W wielu krajach działanie to jest surowo karane, co może prowadzić do licznych problemów prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw.

Importerzy, którzy w dobrej wierze sprowadzają produkty opierając się na fałszywych dokumentach, także są narażeni na sankcje i kary. Ponosić mogą odpowiedzialność za wprowadzenie na rynek produktów niespełniających norm i regulacji, nawet jeśli byli oszukani przez swoich dostawców.

Fałszywe deklaracje i certyfikaty narażają konsumentów na ryzyko zakupu niebezpiecznych i niespełniających standardów produktów. To może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników.

Niezgodne z normami produkty mogą powodować szkody fizyczne lub materialne dla konsumentów. To z kolei wpływa na zaufanie do rynku, producentów i importerów, co może mieć długofalowe skutki dla całej branży.

Przykłady fałszywych certyfikatów i deklaracji

Przykłady fałszywych dokumentów są liczne, a organy regulacyjne stale pracują nad identyfikacją i wyeliminowaniem oszustw.

W 2021 Europejska Federacja Bezpieczeństwa (ESF – European Safety Federation) przygotowała obszerne zestawienie przypadków fałszywych certyfikatów, obejmujących środki ochrony indywidualnej m.in. maski, okulary, przyłbice. [LINK]

Maski, okulary ochronne oraz przyłbice należą do środków ochrony indywidualnej, które przez wprowadzeniem na rynek powinny zostać sprawdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą. Po pozytywnie zakończonym procesie certyfikacji, zostaje wydany “certyfikat badania typu UE” (‘EU type examination certificate’). “Certyfikat badania typu UE” dla środków ochrony indywidualnej mogą wystawiać jednostki posiadające akredytację, czyli upoważnienie do oceny wyrobów z tej kategorii. Akredytowane jednostki trafiają do europejskiej bazy NANDO. Każda jednostka certyfikująca posiada unikalny, czterocyfrowy numer, który powinien znaleźć się na certyfikacie.

ESF opisała w swoim raporcie przypadki:

 • certyfikatów sfałszowanych, które wyglądem i treścią przypominały oryginalne dokumenty wystawione przez uprawnione jednostki
 • dokumentów innych niż “certyfikaty badania typu UE” wyglądem i treścią wprowadzających w błąd, np. ‘Verification of compliance’, ‘Certificate’, ‘Certification report’, “Compliance certificate”, “Attestation certificate”, “Declaration of conformity”.
 • jednostek certyfikujących, które przekroczyły swoje uprawnienia wydając certyfikaty spoza zakresu akredytacji, które mogły wprowadzać w błąd odbiorców.

Nieuczciwi producenci mogą próbować podrobić podpisy i pieczęcie instytucji certyfikujących, aby wydawać się bardziej wiarygodni.

Fałszerstwo może również dotyczyć samych laboratoriów lub instytutów certyfikujących, które wydają dokumenty bez przeprowadzania odpowiednich testów i weryfikacji.

Jak uniknąć fałszywych certyfikatów i deklaracji?

Importując produkt, warto sprawdzić autentyczność instytucji certyfikujących, aby upewnić się, że dokumenty są wiarygodne. Komunikacja z producentem i innymi dostawcami może pomóc zweryfikować dostarczane dokumenty i uzyskać dodatkowe informacje na temat produktu.

Przed podjęciem współpracy warto przeprowadzić dokładną analizę dostawcy, weryfikując jego reputację i historię działalności. Dokładna analiza przedstawionych dokumentów oraz historii produktów może pomóc wykryć potencjalne nieścisłości lub rozbieżności.

Rola organów regulacyjnych i współpraca międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe oraz rządy państw podejmują działania w celu zapobiegania fałszowaniu dokumentów i wspierają inicjatywy mające na celu zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa handlu.

Wymiana informacji i współpraca między krajami są kluczowe w walce z fałszerstwami. Dzięki temu można skutecznie identyfikować oszustwa na szerszą skalę.

Istnieją przykłady udanych działań organów regulacyjnych i ścigania fałszerzy, które przyczyniają się do ochrony rynku i bezpieczeństwa konsumentów.

Podsumowanie

 • Importerzy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że produkty sprowadzane na rynek są zgodne z normami i regulacjami.
 • Fałszywe certyfikaty i deklaracje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawno-finansowych dla importerów, a także narażają konsumentów na ryzyko zdrowotne.
 • Współpraca międzynarodowa oraz odpowiednie regulacje są niezbędne w walce z fałszowaniem dokumentów i ochronie konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. Tylko poprzez ścisłą współpracę i wzajemne wsparcie można skutecznie zapobiegać fałszerstwom i chronić bezpieczeństwo globalnego handlu.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4/5 - (4 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X