Cło antydumpingowe i procedury antydumpingowe – co warto wiedzieć?

18 lipca 2019
4.1/5 - (62 votes)
Cło antydumpingowe i procedury antydumpingowe – co warto wiedzieć?

Decydując się na import towarów z Chin do Polski, ale także z każdego innego kraju, warto pamiętać o tym, że istnieje pewien rodzaj opłaty celnej, który należy ponieść, gdy towar przekracza granicę. Jest to cło antydumpingowe, którego wartość zależy m.in. od różnicy cen obowiązujących w kraju eksportera do tych wskazanych dla kraju importera.

Czym jest dumping?

Dumping polega na sprzedaży towarów eksportowanych za granicę po cenie niższej od ceny podobnego produktu na rynku krajowym (dumping cenowy) lub po cenie niższej od kosztów ich wytworzenia (dumping kosztowy). Wyróżnia się trzy rodzaje dumpingu:

 1. Dumping sporadyczny – występuje w sytuacjach wyjątkowych, gdy nagle, na rynku krajowym spada popyt na dany towar lub występuje wyjątkowy urodzaj konkretnego produktu. Wtedy producent, chcąc uniknąć strat, decyduje się na ich sprzedaż za granicę niższym kosztem.
 2. Dumping stały – występuje wtedy, gdy w na rynku krajowym stale nie występuje popyt na dany towar, za to na rynku zagranicznym jest on znacznie wyższy. Wtedy producent na rynku krajowym sprzedaje produkty po stosunkowo wysokiej cenie, a za granicą po bardzo niskiej.
 3. Dumping łupieżczy – występuje wtedy, gdy zagraniczny producent, chce zdobyć rynek zagraniczny. Eliminuje przez to konkurencję i staje się monopolistą w danym kraju. Ten rodzaj dumpingu bardzo mocno przyczynia się do nakładania cła antydumpingowego.

Według polskiego prawa, a dokładniej art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn. 16 kwietnia 1993 r. dumping stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, który utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku. Z kolei art. 18 wskazuje, że w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści, naprawienia wyrządzonej krzywdy, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy też zasądzenia odpowiedniej sumy pieniędzy na określony cel społeczny. Warto także pamiętać, że według art. 20 roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Czym jest cło antydumpingowe?

Cło antydumpingowe jest to rodzaj opłaty nakładanej przez państwo na importowane towary, których cena jest znacznie niższa od ceny na krajowym rynku producenta danego towaru. Wprowadzenie cła antydumpingowego miało na celu zapobieganie nierównym warunkom konkurencji na rynku wewnętrznym, a także minimalizowanie różnic, które powstają pomiędzy ceną dumpingową a ceną standardową.

Procedury antydumpingowe

Procedury antydumpingowe to szereg działań obronnych, stosowanych przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym. Podejmowane są wtedy, gdy zostanie stwierdzone zagrożenie dla krajowego przemysłu. Można je rozpocząć poprzez złożenie pisemnej skargi. Może to zrobić zarówno osoba fizyczna, jak również prawna oraz stowarzyszenie bez osobowości prawnej, które występuje w imieniu przemysłu Unii Europejskiej.

Wniosek o wszczęcie procedur antydumpingowych powinien zawierać dowody poświadczające występowanie dumpingu i szkody dla przemysłu UE, a także związku przyczynowego między importerem a szkodą. Oprócz tego muszą znaleźć się tam wszelkie niezbędne dane wnioskodawcy oraz jego produkcji i produktów zagrożonych importem po cenach dumpingowych. Na koniec niezbędne jest dołączenie informacji o produktach, co do których podejrzewa się sprzedaż po cenach dumpingowych, o krajach i podmiotach, które zajmują się takim eksportem oraz o unijnych odbiorcach towarów.

Termin na podjęcie decyzji o wszczęciu procedur antydumpingowych przez Komisję Europejską to 45 dni. W tym czasie sprawdzane są m.in. dowody i wszelkie informacje przedstawione przez wnioskodawcę. Jeżeli Komisja uzna, że skarga zawiera wystarczające dowody, zostaje wszczęte postępowanie. Procedury antydumpingowe mają za zadanie sprawdzić, czy:

 • istnieje dumping ze strony producentów w danym kraju/krajach, których dotyczy postępowanie,
 • przemysł europejski, którego dotyczy postępowanie, doznaje istotnej szkody,
 • istnieje związek przyczynowy między dumpingiem a szkodą,
 • wprowadzenie cła nie jest sprzeczne z interesem europejskim.

Komisja może wprowadzić cło antydumpingowe dopiero po spełnieniu wszystkich czterech warunków. Termin dla dochodzenia Komisji Europejskiej wynosi 15 miesięcy. Wyniki są następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym.

Import towarow z Chin do Polski a clo antydumpingowe

Import towarów z Chin do Polski a cło antydumpingowe

W bazie prowadzonej przez Unię Europejską można na bieżąco sprawdzać (baza jest stale aktualizowana), jakie towary mają nałożone cło antydumpingowe. Te dane powinny monitorować osoby, które prowadzą import towarów z Chin do Polski, ponieważ znajdują się tam również informacje o produktach z Chin, które wymagają tych opłat. Cło antydumpingowe stosowane jest przez okres pięciu lat i może zostać poddane sprawdzeniu, jeżeli na przykład okoliczności dotyczące eksporterów uległy zmianie lub nowe przedsiębiorstwo spoza Unii Europejskiej rozpoczyna wywóz do UE i zwraca się o obliczenie własnego marginesu dumpingu. Importerzy mogą wnioskować o pełny lub częściowy zwrot zapłaconych ceł, jeżeli są w stanie wykazać, że zapłacone cła przekraczają rzeczywisty margines dumpingu obowiązujący ich dostawcę spoza UE.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych produktów wraz z wartościami cła antydumpingowego:

Towar Cło antydumpingowe
Ceramika wykończeniowa 69,7%
Deski do prasowania 42,3%
Elektrody wolframowe 63,5%
Folia aluminiowa 35,6%
Grzejniki aluminiowe 61,4%
Kołowe mechanizmy segregatorowe 78,8%
Krzem 16,8%
Kwas cytrynowy 42,7%
Maty z włókna szklanego 19,9%
Ręczne wózki paletowe 70,8%
Rowery bezsilnikowe 48,5%
Rowery elektryczne 62,1%
Skóra zamszowa z owiec lub jagniąt 58,9%

Wysokość cła antydumpingowego jest zależna od cen obowiązujących w kraju eksportera w porównaniu do tych wskazanych dla kraju importera. Dotyczy to również importu towaru z Chin do Polski. Unia Europejska może wprowadzić niższe cło antydumpingowe pod warunkiem, że producent podniesie ceny swoich produktów o wartość marginesu dumpingu, czyli różnicę cen na rynku eksportu i importu.

Import z Chin do Polski – lista towarów z cłem antydumpingowym 2019

Prowadząc import towarów z Chin do Polski warto także znać wszystkie towary, jakie posiadają cło antydumpingowe. Poniżej aktualna lista towarów – z 2019 roku:

 • acesulfam potasu,
 • aluminiowe koła,
 • aspartam,
 • ceramiczne zastawy stołowe i naczynia kuchenne (wybrane towary),
 • cienki papier powleczony,
 • cyklaminian sodu,
 • deski do prasowania,
 • drut molibdenowy,
 • elektrody wolframowe,
 • folia aluminiowa,
 • glukonian sodu,
 • glutaminian sodu,
 • grzejniki aluminiowe,
 • kołowe mechanizmy segregatorowe,
 • krzem,
 • kwas cytrynowy,
 • kwas sulfanilowy,
 • kwas szczawiowy,
 • kwas trichloroizocyjanurowy,
 • kwas winowy,
 • mechanizmy dźwigniowe,
 • nadsiarczan potasu,
 • opony pneumatyczne (wybrane towary),
 • płytki ceramiczne,
 • przetworzone lub zakonserwowane owoce cytrusowe (wybrane towary),
 • ręczne wózki paletowe,
 • rowery,
 • rowery elektryczne,
 • sklejka z drewna okoume,
 • skóra zamszowa,
 • stal (wybrane towary),
 • szkło solarne,
 • walcówka,
 • węglan baru,
 • węglik wolframu,
 • włókno szklane (wybrane towary),
 • żelazo (wybrane towary),
 • żeliwo (wybrane towary).
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.1/5 - (62 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X