CBAM – wszystko, co musisz o tym wiedzieć

15 grudnia 2023
5/5 - (1 vote)
CBAM – wszystko, co musisz o tym wiedzieć

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi Unia Europejska podjęła decydujący krok w celu zrównoważenia konkurencji i ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Mechanizm dostosowania granicznego dla emisji węgla (CBAM) stanowi kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu, mający na celu zapewnienie, że ambicje klimatyczne UE nie prowadzą do tzw. wycieku węgla. Ten artykuł zapewnia wszechstronne spojrzenie na CBAM, wyjaśniając jego cele, funkcjonowanie oraz potencjalny wpływ na przedsiębiorstwa i globalny handel. Poznaj wszystkie niezbędne informacje, aby zrozumieć, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na Twoją działalność.

Spis treści:

  1. CBAM – co to takiego?
  2. Które towary objęte są CBAM?
  3. Dlaczego CBAM jest takie ważne?
  4. Rejestracja CBAM – krok po kroku
  5. Coroczna deklaracja CBAM

 

CBAM – co to takiego?

CBAM, czyli Mechanizm Dostosowania Granicznego dla Emisji Węgla, jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu wyrównanie pola gry dla europejskich producentów, którzy muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla. Ten system zakłada nałożenie opłat na produkty importowane z krajów o mniej restrykcyjnych przepisach dotyczących emisji CO2. Wiedza o tej inicjatywie jest więc szczególnie ważna przy imporcie z Chin.

Jest to odpowiedź na problem „wycieku węgla”, gdy produkcja przenoszona jest do krajów z luźniejszymi standardami środowiskowymi, co prowadzi do globalnego wzrostu emisji. CBAM ma na celu nie tylko ochronę europejskiego przemysłu, lecz także zachęcenie partnerów handlowych, w tym Chin, do zaostrzenia polityki klimatycznej. Przez zrównanie kosztów emisji CO2 system ten ma stymulować globalną konkurencję w dziedzinie czystych technologii i przyczynić się do globalnych działań na rzecz klimatu.

Które towary objęte są CBAM?

CBAM szereg towarów, których produkcja jest związana z wysokimi emisjami dwutlenku węgla. Jednym z kluczowych produktów objętych tym systemem jest stal, co ma szczególne znaczenie dla importu stali z Chin. Unia Europejska, stosując CBAM, chce zapewnić, że stal i inne towary importowane do UE, w tym te zakupione w ramach zakupów hurtowych z Chin, spełniają podobne standardy emisyjne, które obowiązują europejskich producentów.

Oprócz stali CBAM obejmuje również inne sektory przemysłowe, takie jak produkcja cementu, nawozów, aluminium oraz energii elektrycznej. Wprowadzenie opłat w ramach CBAM na te towary ma na celu zapobieganie praktykom, w których firmy przenoszą swoją produkcję do krajów z mniej restrykcyjnymi regulacjami dotyczącymi emisji CO2, co pośrednio zwiększa globalne emisje.

Stosowanie CBAM do takich produktów jak np. importowana stal z Chin ma również zachęcać te kraje do zaostrzania swoich własnych przepisów dotyczących emisji. Dzięki temu Unia Europejska ma nadzieję nie tylko chronić swój przemysł, lecz także przyczyniać się do globalnych działań na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych.

Dlaczego CBAM jest takie ważne?

CBAM pełni istotną funkcję w globalnej polityce klimatycznej i handlowej, szczególnie w kontekście stosunków między Unią Europejską a Chinami. Istotność tego mechanizmu podkreśla się z kilku powodów:

  • zmniejszenie „wycieku węgla”;
  • wprowadza rodzaj równowagi w handlu międzynarodowym, działając podobnie jak np. cło antydumpingowe z Chin;
  • stymulacja przejścia na zieloną gospodarkę;
  • wywiera presję na kraje takie jak Chiny, aby te zaostrzyły swoje polityki środowiskowe;
  • wspieranie globalnych celów klimatycznych.

CBAM jest więc bardzo istotnym elementem strategii UE mającej na celu walkę ze zmianami klimatycznymi, a jednocześnie utrzymanie konkurencyjności jej gospodarki i sprawiedliwego handlu międzynarodowego, w tym w stosunkach z Chinami.

Rejestracja CBAM – krok po kroku

Rejestracja w ramach CBAM (Mechanizmu Dostosowania Granicznego dla Emisji Węgla) jest istotnym procesem dla firm zajmujących się importem z Chin – szczególnie w kontekście nowych przepisów unijnych. Na początku firmy muszą dokładnie zapoznać się z rozporządzeniem CBAM, aby zrozumieć, które towary są objęte i jakie obowiązki ciążą na importerach. Następnie ważne jest przeprowadzenie oceny, jak CBAM wpłynie na ich import z Chin krok po kroku, co może wymagać konsultacji z ekspertami ds. handlu międzynarodowego lub prawnikami.

Kolejnym etapem jest rejestracja w systemie CBAM, co wymaga podania szczegółowych informacji o firmie i importowanych towarach. Istotnym aspektem jest obliczenie śladu węglowego dla tych produktów, co determinuje wysokość opłat CBAM. Po obliczeniu śladu węglowego firmy są zobowiązane do składania regularnych deklaracji w ramach systemu CBAM, zawierających informacje o ilości importowanych towarów oraz ich śladzie węglowym.

Na podstawie tych deklaracji przedsiębiorstwa muszą opłacić odpowiednie opłaty CBAM, które zależą od śladu węglowego importowanych produktów. Ważne jest również bieżące monitorowanie zmian w przepisach CBAM i dostosowywanie strategii importowej. Dodatkowo polskie firmy mogą współpracować z chińskimi partnerami handlowymi, aby zapewnić zgodność z nowymi wymaganiami i optymalizować proces importu.

Coroczna deklaracja CBAM

Coroczna deklaracja CBAM jest obowiązkiem dla firm importujących towary objęte tym systemem. Proces ten wymaga od przedsiębiorstw dokładnego obliczenia śladu węglowego ich importowanych produktów. Na podstawie tych danych firmy składają deklarację zawierającą informacje o ilości i rodzaju importowanych towarów oraz obliczonych emisjach CO2. Później obliczana jest odpowiednia opłata CBAM, którą firma musi uiszczać.

Utrzymywanie aktualnego statusu CBAM jest niezbędne do zapewnienia zgodności z regulacjami Unii Europejskiej i uniknięcia naruszeń przepisów. Coroczna deklaracja stanowi ważny element w zapewnieniu transparentności i uczciwości w handlu międzynarodowym oraz w dążeniu do redukcji globalnych emisji CO2.

Dodatkowo coroczna deklaracja CBAM jest istotna nie tylko dla zapewnienia zgodności z prawem, lecz także jako narzędzie strategiczne dla firm. Pozwala ona na dokładną analizę wpływu kosztów emisji CO2 na operacje importowe. Firmy, dzięki temu procesowi, mogą lepiej planować swoje zakupy i dostosowywać strategie handlowe, szczególnie w kontekście importu z krajów takich jak Chiny, gdzie regulacje środowiskowe mogą się różnić od europejskich. Efektywna analiza i zarządzanie danymi zgromadzonymi podczas przygotowywania deklaracji CBAM umożliwia firmom optymalizację swoich łańcuchów dostaw, a także podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i finansowych.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X