Uszlachetnianie czynne i bierne przy odprawie celnej z Chin

22 sierpnia 2019
5/5 - (5 votes)
Uszlachetnianie czynne i bierne przy odprawie celnej z Chin

Temat uszlachetniania czynnego, jak i biernego ma bardzo duże znaczenie w kwestii importu towarów z Chin. Dotyczy procedur specjalnych w odprawie celnej, które umożliwiają przywożenie i wywożenie towarów na obszar celny UE oraz przetwarzanie ich, a także częściowe lub całkowite zwolnienie z przewozowych należności celnych

Uszlachetnianie czynne – co warto wiedzieć?

Jeśli planujesz sprowadzanie towarów z Chin lub jakiegokolwiek innego kraju spoza Unii Europejskiej, które będziesz następnie przetwarzał w celu stworzenia własnych produktów i ponownego wywozu w postaci produktów kompensacyjnych, warto byś zapoznał się z kwestią uszlachetniania czynnego. Pozwala  ono bowiem na poddanie jednemu lub kilku procesom uszlachetniania towarów krajowych lub niekrajowych na polskim obszarze celnym bez konieczności ponoszenia opłat celnych przywozowych. Do procesów tych zaliczamy obróbkę towarów, czyli składanie, montaż oraz instalowanie tychże elementów w innych towarach, a także przetwarzanie towarów, czyli naprawę, odnowę oraz regulację.

Z procedur uszlachetniania czynnego mają szansę skorzystać firmy, których siedziby znajdują się na terenie Unii Europejskiej oraz które przeprowadzają lub organizują procesy przetwarzania. Mogą z nich skorzystać także przedsiębiorcy, którzy sumiennie i uczciwie spełniali obowiązki określone w przepisach prawa celnego, jak i podatkowego.

uszlachetnianie czynne przy odprawie celnej z chin

W przepisach celnych UE istnieją dwa rodzaje procedur związanych z uszlachetnianiem czynnym. Pierwsza to uszlachetnianie czynne IM/EX, które oznacza przywóz towarów spoza UE w ramach tej procedury przed wywozem produktów przetworzonych. Druga to natomiast uszlachetnianie czynne EX/IM, oznaczające uprzedni wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego przed przywozem towarów przez nie zastępowanych.

Uszlachetnianie bierne – o czym należy pamiętać?

Z kolei, jeśli chodzi o procedury uszlachetniania biernego, stosowane są one wtedy, kiedy przedsiębiorca chce czasowo przetwarzać swoje towary poza terenem UE. Polegają one na całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat celnych. Podczas ponownego sprowadzania towarów do kraju cło będzie bowiem nałożone jedynie na usługi, które zostały wykonane za granicą. Tego typu pozwolenie może uzyskać każda osoba, która prowadzi swoją firmę, a jej siedziba znajduje się na obszarze celnym Unii Europejskiej. Warunkiem zastosowania uszlachetniania biernego jest oczywiście obowiązek ponownego przywozu produktów kompensacyjnych oraz dopuszczenie ich do obrotu.

Musisz tylko pamiętać, że produkty, które zostają czasowo wywożone, muszą być zdatne do naprawy. Co więcej, procedurze uszlachetniania biernego nie podlegają towary wywożone w celu zwrotu albo umorzenia należności celnych przewozowych. Oprócz tego nie dotyczy ona produktów, które przed wywozem dopuszczono do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo, jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte, chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie. Uszlachetnianie bierne nie dotyczy także towarów, których wywóz ma związek z udzieleniem refundacji wywozowych.

Uszlachetnianie bierne – o czym należy pamiętać

Uszlachetnianie czynne i bierne – co należy zrobić, by uzyskać pozwolenie?

Po pierwsze, musisz złożyć wniosek do urzędu celno-skarbowego. Od października 2019 roku będzie to możliwe za pośrednictwem systemu PUESC. Na ten moment masz obowiązek wypełnić wniosek papierowy lub elektroniczny przez stronę internetową Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Należy złożyć go do naczelnika urzędu celno-skarbowego w miejscu, w którym prowadzone lub dostępne są Twoje główne księgi rachunkowe na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania lub w miejscu, gdzie prowadzone lub dostępne są Twoje główne księgi rachunkowe na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony.

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty, które poświadczają zasadność podanego kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie warunków ekonomicznych, jak również informacje dotyczące tego, czy któryś z produktów przetworzonych jest odpadem (w rozumieniu przepisów prawnych).

Kolejnym (i ostatnim) krokiem jest złożenie zabezpieczenia celnego. Może być to zabezpieczenie w formie gotówki albo zobowiązania, które powinien złożyć gwarant, kiedy sprowadzany towar objęty jest cłem (określonym przez urząd). Zwykle ta kwota wynosi tyle samo, co cło i obejmuje podatek VAT.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (5 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X