Próbki z Chin – jak sprowadzić? Zwolnienie z cła i VAT na sample

20 września 2019
5/5 - (7 votes)
Próbki z Chin – jak sprowadzić? Zwolnienie z cła i VAT na sample

Jak najlepiej sprawdzić jakość? Poprzez próbki z Chin. Sprowadzanie sampli na etapie negocjacji umowy lub podczas produkcji pomoże nam uniknąć problemów. Ponadto na próbki towarów możemy uzyskać zwolnienie z cła i VAT. Zobaczcie, jak to zrobić.  

Dlaczego trzeba zamawiać próbki z Chin? 

Zamawianie próbek, czyli tzw. sampli produktów jest obowiązkowym punktem na liście rzeczy do zrobienia dla każdego importera. Większość producentów z Chin nie powinno robić z tym problemu, a jeśli robią – jest to pierwsza czerwona lampka, która powinna zapalić się w naszej głowie. Dlaczego warto zadbać o próbki z Chin? Po pierwsze pozwalają zweryfikować jakość towaru oraz to, czy odpowiada on zamówieniu. Negocjując produkcję w Chinach mamy określone wymagania co do wyglądu, koloru, wymiarów oraz sposób działania różnych produktów. Zwłaszcza jeśli jest to kosztowna produkcja na zlecenie ODM/OEM lub towary wyprodukowane na bazie inżynierii odwrotnej z produkcją w Chinach. Dzięki samplom możemy sprawdzić, czy dana fabryka spełnia nasze oczekiwania jakościowe. 

Na podstawie sprawdzonej próbki akceptujemy proces produkcyjny. Warto zachować sobie zaakceptowany wzór próbki, który będzie stanowił odniesienie przy kontroli kolejnych dostaw.

Próbki produktów przydadzą się różnić w przypadku obowiązku lub chęci przeprowadzenia dodatkowych testów. Kategorie produktów niebezpiecznych (niektóre maszyny, urządzenia elektryczne, zabawki) wymagają oceny przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną – przed zamówieniem produktu warto sprawdzić jakie wymagania prawne mają zastosowanie w przypadku wybranej kategorii produktowej i na tej podstawie zamówić odpowiednią liczbę próbek.

Sprowadzania próbnych produktów jest także ważne już na etapie produkcji. Zazwyczaj za całość zamówienie płacimy dopiero po zakończeniu produkcji. A co jeśli w trakcie okaże się, że towary są niezgodne z oczekiwaniami lub wytycznymi? Lub nie spełniają europejskich norm jakościowych, a ich wprowadzenie do obrotu grozi konfiskatą i karą? Wtedy sytuacja robi się poważna. Sprowadzenie próbek towarów na etapie produkcji jest jednym z podstawowych elementów kontroli produkcji w Chinach. W znakomitej większości przypadków pozwoli uniknąć wpadek. Nawet jeśli nie stracicie całości zainwestowanej kwoty, to na pewno czas. Bo produkcję w skrajnym przypadkach trzeba będzie zacząć od nowa lub zmienić dostawcę i całe negocjacje w Chinach zaczną się od nowa. Dlatego warto wiedzieć, jak sprowadzać próbki z Chin. 

Ile kosztuje sprowadzanie sampli towarów z Chin? 

Koszty próbek zależą od kilku czynników. Droższe będą sample drogich towarów, ponieważ samo wyprodukowanie próbnego produktu generuje koszty dla fabryk. Tańsze są próbki niedrogich towarów, lecz i wtedy ciężko będzie dostać coś za darmo. Fabryka w Chinach w ten sposób zabezpiecza się przed różnej maści wyłudzaczami, którzy potem sprzedają takie sample jak normalne towary. Czasami producent w Chinach może zupełnie zrezygnować z pobierania opłaty i obciążyć nas tylko kosztami wysyłki (zazwyczaj kurierem lotniczym). Ponadto producenci z Chin są skłonni do dawania upustów stałym klientom lub jeśli zamówienie jest duże i kosztowne.  

Dlaczego trzeba zamawiać probki z Chin

Próbki z Chin a VAT i cło 

Jako importer możesz uzyskać zwolnienie z VAT i opłat celnychna sample towarów, pomimo iż co do zasady import towarów z Chin na terytorium Polski objęty jest obowiązkiem celnym i obowiązkiem opłacenia podatku VAT. Na szczęście Sprowadzone próbki są zwolnione z cła, o ile ich wartość nie przekracza 150 euro. Z kolei zwolnienie z VAT na próbki z Chin następuje jeśli łączna wartość próbek w przesyłce nie jest wyższa niż 22 euro, a próbki zostały wysłane bezpośrednio do odbiorcy z kraju trzeciego. 

Musisz jednak udowodnić, że ów towar rzeczywiście próbką jest. Ostatecznie decyduje o tym celnik. Na początku to, co jest pewne. VAT na import z Chin obowiązuje zawsze na wyroby tytoniowe, alkohol oraz perfumy. Tutaj nie ma wyjątku. W przypadku innych towarów – to zależy. Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu nie podlegają prezenty o małej wartości i próbki jeśli przekazanie przedmiotu związane jest z działalnością gospodarczą podatnika (Art. 7, Ust. 3). Czym jest jednak próbka? Ustawa o podatku dochodowym definiują ją w dwóch miejscach: 

Definicja próbki 1 

Próbka to egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika (…) ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru (ustawa o VAT, Art. 7, Ust, 7). 

Definicja próbki 2 

Za próbkę towaru (…) uważa się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, pod warunkiem że sposób prezentacji i jakość czynią je bezużytecznymi dla celów innych niż promocja (ustawa o VAT, Art. 67, Ust. 2). 

Probki z Chin a VAT i clo

Podsumowanie 

Podsumowując zatem mój wpis chcę podkreślić, że sample towarów są cenną informacją na temat jakości, jaką oferuje dany dostawca. Ponadto zwolnione są z cła i VAT, o ile ich wartość nie przekracza 150 euro (cło) i 22 euro (VAT). Naszym zadaniem jest jednak zadbanie, aby przysłane sample towarów z Chin spełniały warunki definicji próbek w myśl ustawy o VAT. Inaczej celnik może zadbać o to sam, np. dziurawiąc lub znakując w różny sposób nasze towary. Tak aby nie zadawały się do sprzedaży. Warto zatem zadbać o samodzielne oznakowanie tego typu przesyłki jako próbek. Możemy w tym celu poprosić naszego dostawcę z Chin o stosowne oświadczenie. 

Istotną informacją jest, że próbki z Chin nie muszą posiadać deklaracji zgodności CE oraz nie muszą spełniać wszystkich wymagań prawnych stawianych komercyjnym produktom – zaimportowane próbki produktów mogą służyć przeprowadzeniu testów, oceny bezpieczeństwa i jakości i nie są przeznaczone do wprowadzenia na rynek. Testy bezpieczeństwa i jakości próbek można przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić na zewnątrz. 

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (7 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X