Deklaracja zgodności i certyfikat CE a import z Chin

Każda firma lub osoba fizyczna zajmująca się importem z Chin do państw UE musi zadbać o to, aby towary, które tego wymagają, posiadały deklarację zgodności oraz oznaczenie CE. Bez tego niemożliwe jest importowanie tych dóbr do Polski czy innego kraju wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Co to jest certyfikat CE 

Aby ułatwić i uprościć przepływ towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, utworzono jednolity system norm odnośnie jakości i bezpieczeństwa. Normy te, nazwane dyrektywami Nowego Podejścia, musi spełnić wiele towarów wprowadzanych do obrotu w krajach należących do tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, ang. EEA). Dotyczy to także wielu towarów importowanych z Chin, np. do Polski. Kraje, które wchodzą w skład EOG to 28 państw członkowskich oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Oznaczeniem, które dowodzi iż dany towar spełnia te ujednolicone normy, jest certyfikat CE. Do jego naniesienia zobowiązany jest albo producent wytwarzający dany towar, albo importer, który sprowadza go do obrotu na terenie EOG. 

Co oznacza skrót CE 

Literki CE to skrót od Conformité Européenne czyli zgodności europejskiej. Aby towar mógł uzyskać ów certyfikat, jego producent bądź importer musi przeprowadzić szereg badań z zakresu jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskać pozytywny wynik procedury oceny zgodności. Jeśli normy są zgodne z wymaganiami EOG, wystawia dokument o nazwie deklaracja zgodności. Następnie producent/importer nanosi oznaczenie CE, przez co deklaruje, iż produkt spełnia wszystkie konieczne wymagania. Trzeba jednak podkreślić, że nie każdy towar z Chin musi uzyskać takie oznaczenie, a jedynie te, które zostały ujęte dyrektywami.

Deklaracja zgodności a oznaczenie CE 

Bardzo często pojęcie deklaracji zgodności i certyfikat CE traktuje się jako to samo, ale tak do końca nie jest. Deklaracja zgodności (ang. Declaration of Conformity) to pisemny dokument w formie oświadczenie, który wypisuje producent towaru (lub importer). Na własną odpowiedzialność deklaruje w nim, iż produkt spełnia normy odnośnie konkretnych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Z kolei oznaczenie CE jest symbolem deklaracji, iż wyrób jest zgodny z wymaganiami w odpowiednich dyrektywach odnośnie danego rodzaju produktu. Czyli po prostu: każdy produkt oznaczony CE musi posiadać deklarację zgodności, a certyfikat CE jest potwierdzeniem istnienia tej deklaracji.   W kontekście importu z Chin trzeba przy tym pamiętać, że producent ma obowiązek przechowywać dokument w swojej siedzibie, a jeśli jego siedziba mieści się poza granicami obszaru EOG (jak w przypadku wielu producentów chińskich) – u upoważnionego przedstawiciela w danym państwie EOG.  

oznaczenie ce

Deklaracja zgodności – co zawiera? Jakie informacje? 

Pisemna deklaracja zgodności towaru z normami dla danego typu produktu musi obejmować jeden lub więcej wyrobów. Jeśli deklarację zgodności wydał producent w Chinach w języku innym niż np. polski, importer musi przetłumaczyć dokument. Ponadto deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Deklaracja zgodności to nie jest tylko jeden typ dokumentu – istnieje ich co najmniej kilka. Oznaczone są np. WE lub UE i przypasowane są do konkretnych grup produktów. Informacje, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie to: 

 1. Pełna nazwa i adres producenta i / lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
 2. Pełna nazwa produktu (przedmiot deklaracji), typ produktu oraz unikalny kod identyfikacyjny. 
 3. Numer i nazwa modelu produktu (jeśli dotyczy).
 4. Zastosowanie produktu.
 5. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw).
 6. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 7. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 8. Zdanie, w których oświadczamy, iż produkt spełnia normy zawarte w dyrektywach… (tu trzeba wypisać oznaczenia potrzebnych dyrektyw). 
 9. Nazwa i adres badawczych jednostek notyfikujących oraz opis badań.
 10. Data, miejsce, podpis osoby odpowiedzialnej za wystawienie deklaracji zgodności. 

Poniżej przykładowy wzór deklaracji zgodności WE (źródło: Centrum Certyfikacje CECE Polska): 

Deklaracja zgodności wzór

Oznaczenie CE a import z Chin 

Jak wspomniałem wyżej, w przypadku import z Chin obowiązek posiadania i naniesienia certyfikatu CE dotyczy towarów objętych tzw. dyrektywami nowego podejścia. W sumie jest ot kilkadziesiąt grup towarów, które można sprowadzać z Chin pod warunkiem zadeklarowania ważnej zgodności z odpowiednimi normami. Towary z Chin, które muszą posiadać certyfikat CE to między innymi:

 • wyroby budowlane,
 • maszyny,
 • wyroby niskonapięciowe,
 • elektronika,
 • łodzie i jachty rekreacyjne, 
 • windy (dźwigi),  
 • urządzenia ciśnieniowe,  
 • urządzenia radiowe,  
 • urządzenia kolei linowych,  
 • przyrządy pomiarowe, 
 • urządzenia na paliwa gazowe, 
 • wyroby pirotechniczne,
 • zabawki,
 • wyroby medyczne. 

Certyfikat CE a znak China Export 

W przypadku towarów importowanych z Chin można czasami spotkać się z innym oznaczeniem CE, które oznacza China Export. Symbol wygląda niemal identycznie, a od oznaczenia zgodności z normami europejskimi różni się tylko odstępem pomiędzy literami. Trzeba uważać na takie sytuacje, ponieważ chiński producenci niekiedy celowo nadają oznaczenie China Export aby zmylić konsumentów co do spełnianych norm bezpieczeństwa i jakości. Dlatego jeśli nie jesteś pewny, czy oznaczenie na towarze rzeczywiście jest tym właściwym CE, możesz poprosić importera o przesłane skanu deklaracji zgodności i zweryfikować potrzebne informacje. W przypadku importu z Chin do Polski to importer bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania produktu. Należy także pamiętać, że za brak właściwego certyfikat CE i oznaczenie sfałszowane lub gdy deklaracja zgodności nie istnieje[Symbol] grożą kary. Najpoważniejsza z nich to kara w wysokości do 100 tys. złotych, zakaz wprowadzania produktu do obrotu, a także nakaz odkupienia niewłaściwych produktów od konsumentów, którzy już je kupili.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: