Jak ustalić kod CN?

05 lutego 2023
4.2/5 - (11 votes)
Jak ustalić kod CN?

Zajmując się importem z pewnością będziesz miał do czynienia z kodem CN stworzonym na potrzeby celne. Porządkuje on wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Tłumaczymy, co to jest kod CN, jak go ustalić i jak odróżnić go od kodu HS?


Spis treści:

 1. Kod CN – co to jest?
 2. Jak ustalić kod CN?
 3. Kod CN produktu 2020
 4. Kod CN – ile cyfr?
 5. Jak sprawdzić kod CN?
 6. Korzystanie z oficjalnej bazy danych Unii Europejskiej – TARIC
 7. Współpraca z agentem celnym lub doradcą ds. handlu międzynarodowego
 8. Konsultacja z importerem lub eksporterem
 9. Zasady ustalenia kodu CN – dlaczego warto je znać?

Kod CN – co to jest?

Kod CN, czyli Nomenklatura Scalona, to usystematyzowana klasyfikacja towarów wykorzystywana na potrzeby ustalenia odpowiedniej stawki cła. Stosuje się ją wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, a stworzono ją w momencie wprowadzenia przez UE wspólnej taryfy celnej. Podstawą dla kodów CN jest obowiązujący w większości krajów na całym świecie System Sharmonizowany (HS code). Kod HS składa się z sześciu cyfr, kod CN – z ośmiu i jest rozwinięciem tego pierwszego. Kod Nomenklatury Scalonej przypisany jest do każdego towaru wchodzącego w obieg rynkowy. Przy imporcie (także jeśli jesteś firmą importującą z Chin), eksporcie czy handlu wewnątrzunijnym kod CN podaje informację o kategorii danego towaru.

Jak ustalić kod CN?

Przypisanie danemu produktowi właściwego kodu CN może okazać się niełatwe – szczególnie w przypadku towarów posiadających złożony skład. Dlatego tak ważna jest znajomość reguł, którymi należy posługiwać się podczas przypisywania kodu CN, a także wiedza o samym towarze. Kod CN można ustalić na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej nomenklatury TARIC. Dzieli się ona na 21 sekcji oraz 99 działów, a kolejne cyfry kodu (łącznie jest ich 10 lub 11) oznaczają wspomniane już sekcję, dział, kategorię, typ towaru, statystyczne podpodziały i środki ochronne na obszarze celnym UE. Prowadząc import do polski wygodniej jest korzystać z polskiego odpowiednika TARIC, czyli Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej, w skrócie ISZTAR. Oprócz stawek celnych i kodów znajdziesz tam także informacje na temat akcyzy i wysokości podatku VAT w różnych państwach członkowskich. Należy jednak pamiętać, że w obu wymienionych systemach numery kodów, jak i stawki celne ulegają zmianom. Warto je zatem regularnie sprawdzać.

Kod CN produktu 2020

Od 1 lipca 2020 r. w Polsce zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług. Zrezygnowano ze stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. To jeden z elementów wprowadzonej w 2019 roku nowej matrycy stawek VAT. W założeniu ujednolica ona zasady klasyfikowania towarów na potrzeby celne i podatkowe. W połączeniu z ochroną wynikającą z wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), ma być zdecydowanie bezpieczniejszym narzędziem dla podatników. Przed przedsiębiorcami stoi zatem zadanie dokonania nowej klasyfikacji towarów zgodnie z aktualnie obowiązującą Nomenklaturą Scaloną. WIS ma natomiast pomóc w uzyskaniu prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT dla danych towarów. Nie ma obowiązku, by kody CN pojawiały się na wystawianych fakturach.

Kod CN – ile cyfr?

Kod CN (Combined Nomenclature) to system klasyfikacji towarowej stosowany w Unii Europejskiej, który umożliwia precyzyjne określenie rodzaju produktów eksportowanych i importowanych. Kluczowe jest zrozumienie, że kod CN składa się z określonej liczby cyfr, które pełnią różne funkcje.

Kod CN zawiera 8 cyfr, które można podzielić na dwie główne grupy. Pierwsze 6 cyfr to międzynarodowy kod harmonizowany (HS), stosowany globalnie, a ostatnie dwie cyfry to dodatkowy numer, który jest specyficzny dla Unii Europejskiej. Oto, jak te cyfry są używane:

 • Pierwsze dwie cyfry (XX000000) wskazują na dział, do którego należy dany towar. Działy te obejmują szerokie kategorie, takie jak żywność, tekstylia czy maszyny.
 • Następne dwie cyfry (00XX0000) określają grupę produktów w ramach danego działu.
 • Piąta i szósta cyfra (0000XX00) reprezentują pozycję towaru w grupie i pozwalają na jeszcze bardziej szczegółowe sklasyfikowanie produktów.
 • Siódma i ósma cyfra (000000XX) to dodatkowy numer UE, który umożliwia jeszcze precyzyjniejsze określenie towaru na terenie Unii Europejskiej.

Znając liczbę cyfr kodu CN oraz ich funkcje, przedsiębiorcy mogą łatwiej zrozumieć, jak klasyfikowane są towary w handlu międzynarodowym i dostosować się do wymogów celnych.

Jak sprawdzić kod CN?

Aby sprawdzić kod CN dla konkretnego produktu, można skorzystać z kilku źródeł i narzędzi. Oto trzy popularne metody.

Korzystanie z oficjalnej bazy danych Unii Europejskiej – TARIC

TARIC (Integrated Tariff of the European Union) to oficjalna baza danych zawierająca informacje na temat klasyfikacji taryfowej, stawek celnych i innych środków handlowych. Aby sprawdzić kod CN, odwiedź stronę TARIC Consultation i wprowadź opis produktu lub słowa kluczowe. System automatycznie wyszuka odpowiednie kody CN dla wyszukiwanych produktów.

Współpraca z agentem celnym lub doradcą ds. handlu międzynarodowego

Jeśli nie jesteś pewien, jaki kod CN przypisać konkretnemu produktowi, warto skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak agenci celni lub doradcy handlu międzynarodowego. Mają oni doświadczenie w klasyfikacji towarów i mogą pomóc w ustaleniu właściwego kodu CN.

Konsultacja z importerem lub eksporterem

Jeśli masz do czynienia z partnerami handlowymi, którzy mają doświadczenie w handlu towarami podobnymi do Twoich, możesz poprosić ich o pomoc w ustaleniu właściwego kodu CN. Warto jednak pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie towarów spoczywa na eksporterze lub importerze.

Pamiętaj, że błędne zastosowanie kodu CN może prowadzić do problemów z odprawą celną, opóźnień w transporcie, a nawet do nałożenia kar finansowych. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić i ustalić właściwy kod CN dla eksportowanych lub importowanych towarów.

Zasady ustalenia kodu CN – dlaczego warto je znać?

Znajomość zasad ustalania kodu CN (Combined Nomenclature) jest istotna z wielu powodów, zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową i importową, jak i dla władz celnych. Oto główne przyczyny, dla których warto znać te zasady:

 • Prawidłowa klasyfikacja towarów – kod CN umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie i sklasyfikowanie towarów w handlu międzynarodowym. Ułatwia to kontrolę i analizę statystyczną przepływów handlowych oraz dostosowanie się do przepisów celnych, sanitarnych i fitosanitarnych.
 • Obliczanie ceł i podatków – kod CN jest podstawą do obliczenia należnych ceł, podatków (np. VAT) i innych opłat związanych z handlem międzynarodowym. Znajomość właściwego kodu CN pozwala uniknąć błędów w obliczaniu opłat, co może prowadzić do nieprawidłowości i kar finansowych.
 • Spełnienie wymogów celnych – w handlu międzynarodowym konieczne jest spełnienie wielu wymogów celnych, takich jak sporządzenie deklaracji celnych czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń i certyfikatów. Znajomość kodu CN jest kluczowa, aby wypełnić te dokumenty poprawnie i uniknąć opóźnień w odprawie celnej.
 • Śledzenie zmian w przepisach – przepisy dotyczące handlu międzynarodowego, w tym klasyfikacja towarów, są często aktualizowane i zmieniane. Znajomość zasad ustalania kodu CN pozwala na bieżące śledzenie tych zmian i dostosowanie się do nowych wymogów.
 • Zwiększenie konkurencyjności – wiedza na temat kodów CN może być kluczowa dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie kosztów handlu międzynarodowego, optymalizację łańcucha dostaw oraz szybsze reagowanie na zmiany rynkowe.
 • Unikanie problemów prawnych – błędne zastosowanie kodu CN może prowadzić do naruszenia przepisów celnych, co z kolei może skutkować nałożeniem kar finansowych, konfiskatą towarów czy nawet postępowaniem karnym. Znajomość zasad ustalania kodu CN pomaga uniknąć takich problemów i zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.


Jeśli samodzielnie importujesz towar z Chin- zapraszamy Cię po więcej informacji na naszego bloga. Jeśli skorzystasz z naszych usług- to my kompleksowo zajmujemy się wszelkimi formalnościami.

Jeśli interesuje Cię praktyczna strona importu z Chin, relacje z naszych działań bezpośrednio na miejscu w Chinach i chcesz podejrzeć cenne wnioski, jakie wyciągamy z poszczególnych zleceń- czekamy na Ciebie na naszym facebooku. Aktualizujemy go na bieżąco!

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.2/5 - (11 votes)
Facebook