Jak ustalić kod CN?

Zajmując się importem z pewnością będziesz miał do czynienia z kodem CN stworzonym na potrzeby celne. Porządkuje on wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Tłumaczymy, co to jest kod CN, jak go ustalić i jak odróżnić go od kodu HS?

Kod CN – co to jest?

Kod CN, czyli Nomenklatura Scalona, to usystematyzowana klasyfikacja towarów wykorzystywana na potrzeby ustalenia odpowiedniej stawki cła. Stosuje się ją wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, a stworzono ją w momencie wprowadzenia przez UE wspólnej taryfy celnej. Podstawą dla kodów CN jest obowiązujący w większości krajów na całym świecie System Sharmonizowany (HS code). Kod HS składa się z sześciu cyfr, kod CN – z ośmiu i jest rozwinięciem tego pierwszego. Kod Nomenklatury Scalonej przypisany jest do każdego towaru wchodzącego w obieg rynkowy. Przy imporcie (także jeśli jesteś firmą importującą z Chin), eksporcie czy handlu wewnątrzunijnym kod CN podaje informację o kategorii danego towaru.

Jak ustalić kod CN?

Przypisanie danemu produktowi właściwego kodu CN może okazać się niełatwe – szczególnie w przypadku towarów posiadających złożony skład. Dlatego tak ważna jest znajomość reguł, którymi należy posługiwać się podczas przypisywania kodu CN, a także wiedza o samym towarze. Kod CN można ustalić na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej nomenklatury TARIC. Dzieli się ona na 21 sekcji oraz 99 działów, a kolejne cyfry kodu (łącznie jest ich 10 lub 11) oznaczają wspomniane już sekcję, dział, kategorię, typ towaru, statystyczne podpodziały i środki ochronne na obszarze celnym UE. Prowadząc import do polski wygodniej jest korzystać z polskiego odpowiednika TARIC, czyli Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej, w skrócie ISZTAR. Oprócz stawek celnych i kodów znajdziesz tam także informacje na temat akcyzy i wysokości podatku VAT w różnych państwach członkowskich. Należy jednak pamiętać, że w obu wymienionych systemach numery kodów, jak i stawki celne ulegają zmianom. Warto je zatem regularnie sprawdzać.

Kod CN produktu 2020

Od 1 lipca 2020 r. w Polsce zmianie uległ sposób identyfikowania towarów i usług. Zrezygnowano ze stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług. To jeden z elementów wprowadzonej w 2019 roku nowej matrycy stawek VAT. W założeniu ujednolica ona zasady klasyfikowania towarów na potrzeby celne i podatkowe. W połączeniu z ochroną wynikającą z wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), ma być zdecydowanie bezpieczniejszym narzędziem dla podatników. Przed przedsiębiorcami stoi zatem zadanie dokonania nowej klasyfikacji towarów zgodnie z aktualnie obowiązującą Nomenklaturą Scaloną. WIS ma natomiast pomóc w uzyskaniu prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT dla danych towarów. Nie ma obowiązku, by kody CN pojawiały się na wystawianych fakturach.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS: