Jak ustalić kod CN?

05 lutego 2023
3.9/5 - (14 votes)
Jak ustalić kod CN?

Zajmując się importem z pewnością będziesz miał do czynienia z kodem CN stworzonym na potrzeby celne. Porządkuje on wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Tłumaczymy, co to jest kod CN, jak go ustalić i jak odróżnić go od kodu HS?

 

Spis treści:

 1. Kod CN – co to jest?
 2. Jak ustalić kod CN?
 3. Kod CN produktu 2020
 4. Kod CN – ile cyfr?
 5. Jak sprawdzić kod CN?
 6. Korzystanie z oficjalnej bazy danych Unii Europejskiej – TARIC
 7. Współpraca z agentem celnym lub doradcą ds. handlu międzynarodowego
 8. Konsultacja z importerem lub eksporterem
 9. Zasady ustalenia kodu CN – dlaczego warto je znać?

 

Kod CN – co to jest?

Kod CN, czyli Nomenklatura Scalona (ang. Combined Nomenclature), to usystematyzowana klasyfikacja towarów wykorzystywana na potrzeby ustalenia odpowiedniej stawki cła. Stosuje się ją wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, a stworzono ją w momencie wprowadzenia przez UE wspólnej taryfy celnej. Podstawą dla kodów CN jest obowiązujący w większości krajów na całym świecie Zharmonizowany System Określania i Kodowania Towarów (HS code). Kod HS składa się z sześciu cyfr, kod CN – z ośmiu i jest rozwinięciem tego pierwszego (pierwsze sześć cyfr kodu CN to właśnie kod HS). Kod Nomenklatury Scalonej przypisany jest do każdego towaru wchodzącego w obieg rynkowy. Przy imporcie (także jeśli jesteś firmą importującą z Chin), eksporcie czy handlu wewnątrzunijnym kod CN podaje informację o kategorii danego towaru.

Jak ustalić kod CN?

Przypisanie danemu produktowi właściwego kodu CN może okazać się niełatwe – szczególnie w przypadku towarów posiadających złożony skład. Dlatego tak ważna jest znajomość reguł, którymi należy posługiwać się podczas przypisywania kodu CN, a także wiedza o samym towarze. Kod CN można ustalić na podstawie obowiązującej w Unii Europejskiej nomenklatury TARIC. Dzieli się ona na 21 sekcji oraz 99 działów, a kolejne cyfry kodu (łącznie jest ich 10 lub 11) oznaczają wspomniane już sekcję, dział, kategorię, typ towaru, statystyczne podpodziały i środki ochronne na obszarze celnym UE. Prowadząc import do polski wygodniej jest korzystać z polskiego odpowiednika TARIC, czyli Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej, w skrócie ISZTAR. Strona internetowa ISZTAR zapewnia dostęp do opisu reguł, którymi należy się kierować podczas klasyfikacji towarów oraz dostęp do bazy kodów CN wraz z przypisami i notami. Oprócz stawek celnych i kodów znajdziesz tam także informacje na temat akcyzy i wysokości podatku VAT w różnych państwach członkowskich. Należy jednak pamiętać, że w obu wymienionych systemach numery kodów, jak i stawki celne ulegają zmianom. Warto je zatem regularnie sprawdzać i uaktualniać w firmowych bazach danych.

Kod CN a Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

Z wnioskiem o ustalenie właściwego kodu CN można zwrócić się do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Po rozpatrzeniu wniosku i analizie danych dotyczących produktu wydana zostanie Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT). Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. W przypadkach kiedy ustalenie właściwego kodu CN wydaje się być niemożliwe, warto zwrócić się z wnioskiem o wydanie WIT.

Kod CN produktu 2023 a PKWiU 2015

Każdego roku w Uni Europejskiej przyjmowane jest nowe zestawienie kodów CN, ogłaszane odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE (aktualne na numer 2022/1998) nieznacznie różniące się od poprzedniego. W Polsce dodatkowo funkcjonuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (najnowsze zestawienie to PKWiU z 2015)

To jeden z elementów wprowadzonej w 2019 roku nowej matrycy stawek VAT. W założeniu ujednolica ona zasady klasyfikowania towarów na potrzeby celne i podatkowe. W celu uzyskania informacji o prawidłowej klasyfikacji towarów wg CN i PKWiU można ubiegać się o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Do ustalenia właściwego podatku VAT niezbędna jest wiedza na temat Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) oraz znajomość przepisów dotyczących nowej matrycy stawek tego podatku. Ochrona wynikająca z wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), ma być bezpiecznym narzędziem dla podatników. Przed przedsiębiorcami stoi zatem zadanie dokonania nowej klasyfikacji towarów zgodnie z aktualnie obowiązującą Nomenklaturą Scaloną. WIS ma pomóc w uzyskaniu prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT dla danych towarów.

Kod CN – ile cyfr?

Kod CN (Combined Nomenclature) to system klasyfikacji towarowej stosowany w Unii Europejskiej, który umożliwia precyzyjne określenie rodzaju produktów eksportowanych i importowanych. Kluczowe jest zrozumienie, że kod CN składa się z określonej liczby cyfr, które pełnią różne funkcje.

Kod CN zawiera 8 cyfr, które można podzielić na dwie główne grupy. Pierwsze 6 cyfr to międzynarodowy kod harmonizowany (HS), stosowany globalnie, a ostatnie dwie cyfry to dodatkowy numer, który jest specyficzny dla Unii Europejskiej. Oto, jak te cyfry są używane:

 • Pierwsze dwie cyfry (XX000000) wskazują na dział, do którego należy dany towar. Działy te obejmują szerokie kategorie, takie jak żywność, tekstylia czy maszyny.
 • Następne dwie cyfry (00XX0000) określają grupę produktów w ramach danego działu.
 • Piąta i szósta cyfra (0000XX00) reprezentują pozycję towaru w grupie i pozwalają na jeszcze bardziej szczegółowe sklasyfikowanie produktów.
 • Siódma i ósma cyfra (000000XX) to dodatkowy numer UE, który umożliwia jeszcze precyzyjniejsze określenie towaru na terenie Unii Europejskiej.

Znając liczbę cyfr kodu CN oraz ich funkcje, przedsiębiorcy mogą łatwiej zrozumieć, jak klasyfikowane są towary w handlu międzynarodowym i dostosować się do wymogów celnych.

Jak sprawdzić kod CN?

Aby sprawdzić kod CN dla konkretnego produktu, można skorzystać z kilku źródeł i narzędzi. Oto trzy popularne metody.

Korzystanie z oficjalnej bazy danych Unii Europejskiej – TARIC

TARIC (Integrated Tariff of the European Union) to oficjalna baza danych zawierająca informacje na temat klasyfikacji taryfowej, stawek celnych i innych środków handlowych. Aby sprawdzić kod CN, odwiedź stronę TARIC Consultation i wprowadź opis produktu lub słowa kluczowe. System automatycznie wyszuka odpowiednie kody CN dla wyszukiwanych produktów.

Złożenie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów, poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej. Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane. Wniosek można złożyć osobiście lub zlecić jego złożenie odpowiedniemu doradcy.

Współpraca z agentem celnym lub doradcą ds. handlu międzynarodowego

Jeśli nie jesteś pewien, jaki kod CN przypisać konkretnemu produktowi, warto skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak agenci celni lub doradcy handlu międzynarodowego. Mają oni doświadczenie w klasyfikacji towarów i mogą pomóc w ustaleniu właściwego kodu CN.

Konsultacja z importerem lub eksporterem

Jeśli masz do czynienia z partnerami handlowymi, którzy mają doświadczenie w handlu towarami podobnymi do Twoich, możesz poprosić ich o pomoc w ustaleniu właściwego kodu CN. Warto jednak pamiętać, że ostateczna odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie towarów spoczywa na eksporterze lub importerze.

Pamiętaj, że błędne zastosowanie kodu CN może prowadzić do problemów z odprawą celną, opóźnień w transporcie, a nawet do nałożenia kar finansowych. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić i ustalić właściwy kod CN dla eksportowanych lub importowanych towarów.

Zasady ustalenia kodu CN – dlaczego warto je znać?

Znajomość zasad ustalania kodu CN (Combined Nomenclature) jest istotna z wielu powodów, zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową i importową, jak i dla władz celnych. Oto główne przyczyny, dla których warto znać te zasady:

 • Prawidłowa klasyfikacja towarów – kod CN umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie i sklasyfikowanie towarów w handlu międzynarodowym. Ułatwia to kontrolę i analizę statystyczną przepływów handlowych oraz dostosowanie się do przepisów celnych, sanitarnych i fitosanitarnych.
 • Obliczanie ceł i podatków – kod CN jest podstawą do obliczenia należnych ceł, podatków (np. VAT) i innych opłat związanych z handlem międzynarodowym. Znajomość właściwego kodu CN pozwala uniknąć błędów w obliczaniu opłat, co może prowadzić do nieprawidłowości i kar finansowych.
 • Spełnienie wymogów celnych – w handlu międzynarodowym konieczne jest spełnienie wielu wymogów celnych, takich jak sporządzenie deklaracji celnych czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń i certyfikatów. Znajomość kodu CN jest kluczowa, aby wypełnić te dokumenty poprawnie i uniknąć opóźnień w odprawie celnej.
 • Śledzenie zmian w przepisach – przepisy dotyczące handlu międzynarodowego, w tym klasyfikacja towarów, są często aktualizowane i zmieniane. Znajomość zasad ustalania kodu CN pozwala na bieżące śledzenie tych zmian i dostosowanie się do nowych wymogów.
 • Zwiększenie konkurencyjności – wiedza na temat kodów CN może być kluczowa dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie kosztów handlu międzynarodowego, optymalizację łańcucha dostaw oraz szybsze reagowanie na zmiany rynkowe.
 • Unikanie problemów prawnych – błędne zastosowanie kodu CN może prowadzić do naruszenia przepisów celnych, co z kolei może skutkować nałożeniem kar finansowych, konfiskatą towarów czy nawet postępowaniem karnym. Znajomość zasad ustalania kodu CN pomaga uniknąć takich problemów i zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami.


Jeśli samodzielnie importujesz towar z Chin- zapraszamy Cię po więcej informacji na naszego bloga. Jeśli skorzystasz z naszych usług- to my kompleksowo zajmujemy się wszelkimi formalnościami.

Jeśli interesuje Cię praktyczna strona importu z Chin, relacje z naszych działań bezpośrednio na miejscu w Chinach i chcesz podejrzeć cenne wnioski, jakie wyciągamy z poszczególnych zleceń- czekamy na Ciebie na naszym facebooku. Aktualizujemy go na bieżąco!

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
3.9/5 - (14 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X