Import z Chin maszyn rolniczych

22 lipca 2022
5/5 - (2 votes)
Import z Chin maszyn rolniczych

Chiny uznawane są za jednego z największych producentów maszyn rolniczych na świecie. Urządzenia te mają bowiem naprawdę znakomite parametry, a ich ceny są nad wyraz przystępne. Nic dziwnego, że polscy importerzy tak chętnie sprowadzają maszyny rolnicze z Chin do Polski. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat importu z Chin maszyn rolniczych, poznać stawki celne na poszczególne urządzenia i sprawdzić, jakie są wymogi i obowiązki importerów, zapraszamy do lektury!

 

Spis treści:

 1. Maszyny rolnicze a cło z Chin
 2. Import maszyn z Chin a Dyrektywa maszynowa
 3. Wymogi przy imporcie maszyn z Chin – oznaczenie CE i deklaracja zgodności
 4. Czym są tabliczki znamionowe na maszynach rolniczych z Chin?

Maszyny rolnicze a cło z Chin

Jeśli planujesz import towarów z Chin, bez względu na to, czy będą to maszyny rolnicze czy cokolwiek innego, zawsze uprzednio sprawdź ich stawki celne. Może się bowiem okazać, że są na tyle wysokie, że import okaże się po prostu nieopłacalny. W przypadku maszyn rolniczych tak na szczęście nie jest. Zdecydowana większość urządzeń ma zerowe stawki celne, a najwyższe cło z Chin na maszyny rolnicze wynosi zaledwie 1,7%. Aktualne stawki celne najlepiej sprawdzać w systemie ISZTAR, który jest systemem klasyfikacji celnej, integrującym dane na temat towarów i taryf celnych obowiązujących w Polsce.

Jeśli chcesz poznać wysokość stawek celnych dla maszyn rolniczych najczęściej importowanych z Chin, zapraszamy Cię do sprawdzenia naszej listy:

 • Dojarki mechaniczne – 0%
 • Glebogryzarki – 0%
 • Inkubatory i wylęgarnie drobiu – 1,7%
 • Kombajny zbożowe – 0%
 • Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane – 0%
 • Ogławiacze buraków i kombajny buraczane – 0%
 • Pługi – 0%
 • Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana – 0%
 • Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające – 0%
 • Rozsiewacze nawozów – 0%
 • Siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowej – 0%
 • Spulchniarki i kultywatory – 0%
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych – 0%
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych – 1,7%
 • Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt – 1,7%
 • Urządzenia mleczarskie – 0%

Import maszyn z Chin a Dyrektywa maszynowa

Jedną z najistotniejszych dyrektyw obowiązujących w przypadku importu z Chin maszyn rolniczych jest Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. Dyrektywa maszynowa jest to jedna z dyrektyw Nowego Podejścia, dotycząca projektowania, budowy i wprowadzania na rynek wyrobów, które wydawane są w celu zapewnienia możliwe najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa.

Wymogi przy imporcie maszyn z Chin – oznaczenie CE i deklaracja zgodności

Wspominając o Dyrektywie maszynowej, nie można nie nawiązać do kwestii oznaczeń CE oraz deklaracji zgodności. Zobowiązują ona bowiem importera do udostępnienia dokumentacji technicznej oraz dostarczenia instrukcji maszyny. Ponadto każda z maszyn z Chin musi posiadać również znak CE. By go uzyskać, importer musi przeprowadzić szereg badań na urządzeniach. Ich wyniki przedstawione są w raportach z badań, czyli test reports. Na tej podstawie jednostka notyfikowana ma prawo wystawić certyfikat zgodności CE. Wówczas importer sporządza deklarację zgodności na nanosi na maszynę znak CE.

Czym są tabliczki znamionowe na maszynach rolniczych z Chin?

Każda maszyna sprowadzana z Chin musi także posiadać tabliczkę znamionową, o czym również mówi Dyrektywa maszynowa. Służy oznakowaniu maszyny w sposób widoczny, czytelny i trwały. Jakie informacje znajdują się na takiej tabliczce? Są to m.in. oznakowanie CE, dane firmy, adres producenta, nazwa maszyny oraz jej seria i typ, a także rok wykonania.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X