Import produktów roślinnych

17 grudnia 2020
3.7/5 - (3 votes)
Import produktów roślinnych

Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności w zakresie importu produktów roślinnych musisz wiedzieć, że każdorazowy przywóz tego typu towarów na terenie UE wymaga odpowiednich dokumentów. Co to za dokumenty i jak bezpiecznie wprowadzić do UE nasiona, sadzonki drzew i krzewów, a także warzywa i owoce?

Co to jest świadectwo fitosanitarne?

Dokumentem, który jest wymagany w przypadku eksportu bądź importu produktów roślinnych jest świadectwo fitosanitarne. Jest ono konieczne przy imporcie tego typu produktów na teren UE (wyjątkiem są ananasy, banany, daktyle, duriany i kokosy). Nie jest natomiast wymagane przy wwożeniu roślin i produktów roślinnych do Szwajcarii, a także przy przemieszczaniu ich pomiędzy państwami Unii. Świadectwo fitosanitarne ma na celu potwierdzenie zdrowotności wprowadzanych produktów roślinnych uwzględniając przy tym przepisy państw docelowych. Głównym zadaniem regulacji związanych z uzyskaniem tego dokumentu jest ochrona europejskich ekosystemów oraz lokalnych upraw rolniczych przed chorobami roślin, a także różnego rodzaju szkodnikami.

Jak uzyskać świadectwo fitosanitarne?

Świadectwo fitosanitarne potrzebne jest zawsze, jeśli wymagają tego przepisy fitosanitarne państwa importu. Wniosek o jego wydanie należy składać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Ważne jest, aby podmiot wnioskujący o jego uzyskanie był wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (dotyczy to wyłącznie celów zarobkowych).

Komplet dokumentów, które należy złożyć starając o świadectwo fitosanitarne zawiera:

 • wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegu oczyszczania lub odkażania,
 • pozwolenie importowe dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów,
 • zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa trzeciego dotyczących miejsca uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli jest wymagane),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

Jakie produkty roślinne poddaje się kontroli fitosanitarnej?

Wspominaliśmy już, że świadectwo fitosanitarne nie jest wymagane przy imporcie na teren UE  ananasów, bananów, daktyli, durianów i kokosów. Kontrolę sanitarną, która jest konieczna do wystawienia świadectwa fitosanitarnego przejść natomiast muszą na przykład:

 • sadzonki drzew i krzewów
 • nasiona, kwiaty cięte i liście
 • świeże warzywa i owoce
 • suszone warzywa i owoce
 • ziarna zbóż
 • ziemia
 • wyroby z drewna
 • podłoża uprawne
 • środki transportu

Ważną kwestią, będącą również jednym z wymogów przepisów fitosanitarnych, jest fumigacja palet.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
3.7/5 - (3 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X