Rozporządzenie REACH – czym jest?

13 kwietnia 2023
5/5 - (1 vote)
Rozporządzenie REACH – czym jest?

Rozporządzenie REACH to kluczowe unijne przepisy regulujące produkcję, import, sprzedaż i użytkowanie substancji chemicznych. W artykule opisujemy, czym jest REACH, jak działa, jakich produktów dotyczy, na jakie produkty nie obowiązuje, kogo obejmuje oraz jak wpływa na przedsiębiorstwa. Warto dodać, że import z Chin, będąc częścią globalnego handlu, również podlega tym regulacjom.

Spis treści:

 1. Rozporządzenie REACH – co to jest?
 2. Jak działa dyrektywa REACH?
 3. Jakich produktów dotyczy rozporządzenie REACH?
 4. Na jakie produkty dyrektywa REACH nie obowiązuje?
 5. Kogo dotyczy rozporządzenie REACH?
 6. Jak REACH rozporządzenie wpływa na przedsiębiorstwa?
 7. Podsumowanie

Rozporządzenie REACH – co to jest?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń odnośnie do chemikaliów. Zostało wprowadzone w 2007 roku, aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed potencjalnie szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz promować alternatywne metody oceny ryzyka chemicznego.

Jak działa dyrektywa REACH?

REACH wprowadza zasadę „jedna substancja – jedna rejestracja”, co oznacza, że każda substancja chemiczna musi być zarejestrowana w jednym centralnym systemie informacyjnym, zarządzanym przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Dyrektywa nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które produkują, importują lub używają chemikaliów w swojej działalności.

Firmy muszą udowodnić, że substancje, które produkują lub importują, są bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. W praktyce oznacza to gromadzenie informacji o właściwościach, zastosowaniach i ryzykach związanych z daną substancją, a następnie przekazywanie ich do ECHA w formie rejestracji. ECHA ocenia te informacje, a w razie potrzeby może wydać zezwolenie lub nałożyć ograniczenia na stosowanie niektórych substancji.

Jakich produktów dotyczy rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH dotyczy praktycznie wszystkich substancji chemicznych, zarówno tych występujących naturalnie, jak i syntetycznych. Dotyczy to nie tylko chemikaliów jako takich, ale także produktów zawierających te substancje.

Przykłady takich produktów to:

 • biżuteria,
 • farby,
 • lakiery,
 • maszyny,
 • materiały budowlane,
 • meble,
 • odzież i tekstylia,
 • produkty czyszczące,
 • sprzęt elektroniczny,
 • wyroby z tworzyw sztucznych.

Warto dodać, że rozporządzenie REACH ma również zastosowanie do towarów importowanych z innych krajów, takich jak Chiny. Import z Chin krok po kroku obejmuje między innymi zgłoszenie substancji chemicznych zawartych w produktach zgodnie z przepisami REACH. Dlatego przedsiębiorstwa zajmujące się importem muszą dokładnie sprawdzić, czy dostawcy z Chin stosują się do unijnych przepisów i czy dostarczane towary spełniają wymagania rozporządzenia.

Na jakie produkty dyrektywa REACH nie obowiązuje?

Dyrektywa REACH ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa substancji chemicznych oraz ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Chociaż jej zakres jest szeroki, istnieją pewne kategorie produktów, na które REACH nie ma zastosowania. Poniżej przedstawiamy nieco bardziej szczegółowy wykaz wyjątków:

 • kosmetyki,
 • odpady,
 • produkty lecznicze,
 • substancje niebezpieczne i ich mieszaniny,
 • substancje pozyskiwane z przyrody (jeśli nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie),
 • substancje radioaktywne,
 • substancje wykorzystywane do badań naukowych i rozwojowych,
 • substancje znajdujące się pod nadzorem celnym lub w tranzycie, czasowo składowane w wolnych obszarach celnych lub składach wolnocłowych.

Warto zwrócić uwagę, że wyjątki te dotyczą konkretnych zastosowań substancji chemicznych w określonych produktach lub kontekstach. W przypadku gdy te same substancje są używane w innych celach lub w innych rodzajach produktów, mogą one podlegać przepisom REACH.

W związku z tym, przedsiębiorstwa działające w sektorach związanych z wyjątkami od REACH, takich jak farmacja, żywność czy kosmetyki, muszą również śledzić odpowiednie przepisy specyficzne dla ich branży i zapewnić zgodność z nimi.

Kogo dotyczy rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej, które produkują, importują lub używają substancji chemicznych w swojej działalności. Przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymagań REACH, mogą zostać ukarane grzywnami i innymi sankcjami administracyjnymi.

Jak REACH rozporządzenie wpływa na przedsiębiorstwa?

REACH wprowadza szereg obowiązków, które przedsiębiorstwa muszą spełnić, aby móc legalnie wprowadzać do obrotu substancje chemiczne na terenie UE. Firma musi między innymi:

 • zgłosić i zarejestrować substancje chemiczne w odpowiedniej ilości i formie,
 • udowodnić, że substancje są bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska,
 • stosować się do ewentualnych ograniczeń lub warunków nałożonych przez ECHA na używanie konkretnych substancji,
 • informować o potencjalnych ryzykach związanych z substancjami chemicznymi oraz zalecać środki ostrożności.

REACH może wpłynąć na koszty działalności przedsiębiorstw, gdyż wymaga od nich przeprowadzenia badań, testów i zgromadzenia informacji na temat substancji chemicznych. Z drugiej strony, przestrzeganie przepisów REACH przyczynia się do wzrostu zaufania klientów do firm, które dbają o bezpieczeństwo swoich produktów oraz ochronę zdrowia i środowiska.

Podsumowanie

Rozporządzenie REACH to kluczowe unijne przepisy regulujące produkcję, import i użytkowanie substancji chemicznych, mające na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska. Dotyczy ono szerokiego spektrum produktów, zarówno tych produkowanych w UE, jak i importowanych z krajów trzecich, takich jak Chiny. Przedsiębiorstwa działające w sektorach związanych z chemikaliami muszą spełniać szereg wymogów, aby być zgodne z przepisami REACH. Przestrzeganie tych przepisów może wiązać się z dodatkowymi kosztami, ale jednocześnie zwiększa zaufanie klientów i przyczynia się do ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska.

Import z Chin, będący istotnym elementem globalnego handlu, również musi spełniać wymogi REACH. W związku z tym przedsiębiorstwa zajmujące się importem powinny dokładnie sprawdzać, czy dostawcy z Chin przestrzegają unijnych przepisów oraz czy importowane towary spełniają wymagania rozporządzenia. W ten sposób można uniknąć nie tylko problemów prawnych, ale również potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X