Konosament – co ma wspólnego z towarem z Chin?

25 marca 2020
5/5 - (4 votes)
Konosament – co ma wspólnego z towarem z Chin?

Podczas importu z Chin należy zadbać o odpowiednią dokumentację, która poświadczy autentyczność całej procedury oraz jej zgodność z prawem. Jednym z takich dokumentów jest konosament, który spełnia kilka różnych funkcji. Czego dotyczy i co ma wspólnego z towarem z Chin? O tym wszystkim przeczytasz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest konosament?

Konosament, czyli Bill of Lading lub B/L to jeden z najistotniejszych dokumentów stosowanych podczas transportu morskiego. Jest to nic innego, jak potwierdzenie załadunku, które zaświadcza o tym, że towar został wydany przewoźnikowi, a także załadowany na pokład statku. Co więcej, konosament traktuje się również jako dowód wysłania towaru drogą morską. Ten dokument to potwierdzenie, że transportowany towar jest w jego posiadaniu oraz że przewoźnik ma za zadanie wydać go odbiorcy na zasadach, które zostały zapisane w konosamencie.

Konosament – do czego jest potrzebny

Jakie funkcje spełnia konosament?

Konosament morski jest przede wszystkim dowodem przyjęcie ładunku do transportu statkiem. Zawarte jest w nim zobowiązanie, że przewoźnik ma obowiązek wydania ładunku w porcie przeznaczenia osobie, która posiada dokument B/L. Oprócz tego jest on papierem wartościowym, a także papierem towarowym, gdyż symbolizuje produkt, na który został wystawiony oraz upoważnia do dysponowania nim. Warto również pamiętać, że konosament nie jest umową przewozu towarów pomiędzy przewoźnikiem a załadowcą lub pomiędzy przewoźnikiem a odbiorcą. Jest to wyłącznie potwierdzenie przejęcia towaru przez przewoźnika.

Rodzaje konosamentów

 1. Konosament na zlecenie – przenoszony jest w drodze indosu, czyli oświadczenia woli zbywającego o przeniesieniu własności zbywalnego papieru wartościowego. W tym przypadku indosowanie polega na wykonaniu odpowiednich zapisów w konosamencie. Pozwala on na szybkie, proste i przede wszystkim bezpieczne przenoszenie praw. Ponadto uniemożliwia odbiór ładunku przez osobę, która wchodzi w jego posiadanie niezgodnie z prawem.
 2. Konosament na okaziciela – przenoszony jest poprzez wręczenie. Przy takim dokumencie każda osoba, która go posiada, może odebrać ładunek opisany w konosamencie.
 3. Konosament imienny – przenoszony jest wyłącznie w drodze cesji, czyli przelewu wierzytelności. Przy jego sprzedaży należy zachować pisemną formę dokumentu kupna – sprzedaży, który będzie podpisany przez strony umowy, czyli zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego.

Wzór konosamentu – do zawiera dokument?

Bardzo wiele różnych wzorów konosamentu znajdziesz w Internecie. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę hasło „konosament wzór”, a otrzymasz wiele przydatnych formularzy, które ułatwią Ci przygotowanie dokumentu. Poniżej przedstawiamy rubryki, jakie powinny znaleźć się w konosamencie i tłumaczymy je na język polski, ponieważ zdecydowana większość druków sporządzona jest w języku angielskim. Warto jednak pamiętać, że każdy morski list przewozowy może się nieco od siebie różnić.

List przewozowy wzór. Źródło: Mediterranean Shipping Company S.A.

Opis poszczególnych rubryk:

 1. Shipper – nadawca. W tym miejscu musisz wpisać pełną nazwę firmy eksportującej oraz jej adres.
 2. Consignee – odbiorca ładunku. Tutaj należy wpisać pełną nazwę firmy importującej oraz jej adres. W zależności od tego, jak wypełnisz tę rubrykę, taki będzie rodzaj konosamentu. Jeśli zostawisz ją pustą lub wpiszesz „To Order”, będzie to równoznaczne z wyborem konosamentu na okaziciela.
 3. Notify adress – jest to adres, pod który ma zostać wysłane zawiadomienie o dostarczeniu ładunku do portu przeznaczenia. Szczególnie istotny jest przy konosamencie na okaziciela.
 4. Place of receipt – miejsce odbioru towaru.
 5. Precarriage by – kto dokonuje przewozu towaru przed dostarczeniem na statek.
 6. Vessel – nazwa statku.
 7. Port od loading – port załadunku.
 8. Port of discharge – port rozładunku.
 9. Place od delivery – miejsce dostarczenia.
 10. Document No. – numer dokumentu.
 11. No. of original Bill of Lading – liczba oryginalnych egzemplarzy konosamentu.
 12. Point and country of origin – miejsce i kraj pochodzenia.
 13. Domestic routing / Export instructions – firma forwardingowa odpowiedzialna za ładunek na terenie kraju eksportera, przed załadowaniem na statek / instrukcje dotyczące eksportu.
 14. Marks and numbers –oznaczenia i numery kartonów
 15. Number and kind of package – liczba i rodzaj przesyłek
 16. Description of goods – opis ładunku.
 17. Weight/Measurement – waga/wymiary
 18. Freight and charges – fracht i koszty.
 19. Prepaid – przesyłka przedpłacona.
 20. Collect – płatność za transport po stronie importera.
 21. Stamp and signature of the carrier or its agent – pieczęć i popis przewoźnika lub jego agenta.

Konosament – do czego jest potrzebny?

Konosament najczęściej wypełniany jest przez spedytora, ponieważ to zwykle on jest załadowcą występującym w imieniu eksportera. Dokument sporządzany jest w trzech oryginałach w języku angielskim. Mają one charakter papierów wartościowych. Dane do morskiego listu przewozowego pobierane są z kontraktu albo zlecenia spedycyjnego, dlatego bardzo istotne jest, by uprzednio sprawdzić rodzaj konosamentu oraz formę jego wystawienia. Dodatkowo koniecznie trzeba zwrócić uwagę na datę, nazwę, znakowanie oraz ilość towaru, a także port załadunku i wyładunku, jak również zgodę lub zakaz przeładunku. Te dane powinny zgadzać się z warunkami akredytywy.

Gdy konosament zostanie podpisany przez przewoźnika, załadowca ma obowiązek wysłać dokument do eksportera. Ten zaś składa go w banku razem z innymi dokumentami, ponieważ tylko w taki sposób może otrzymać należności za towar. Po uregulowaniu wszelkich należności konosament trafia do importera i stanowi on podstawę do odbioru towaru od przewoźnika w porcie przeznaczenia.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (4 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X