Zwrot towaru z Chin po odprawie celnej – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

30 listopada 2022
2.2/5 - (22 votes)
Zwrot towaru z Chin po odprawie celnej – Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Towar z Chin został odebrany i opłacony, ale okazał się wadliwy? Jak wygląda reklamacja oraz jak zrobić zwrot towaru po odprawie celnej? Czy można odzyskać swoje pieniądze oraz zapłacone cło? Odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Zwrot towaru może być trudny, jeśli kontener przyszedł do nas z kraju nie będącego członkiem UE. Problem dotyczy szczególnie importu z Chin, który cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Wadliwość towaru można stwierdzić na dwóch etapach importu. Jeszcze w porcie przed jego odprawieniem lub dopiero, kiedy przejdzie odprawę celną i dotrze do nas. Dzisiaj skupimy się na drugim wariancie. Poniżej prezentuję listę FAQ, czyli najczęstszych pytań o zwrot towaru po odprawie celnej.

Czy towar z Chin można reklamować?

To zależy od tego, czy podpisaliśmy z producentem kontrakt handlowy, który określa warunki reklamacji i zwrotów. W oparciu o nie producent z Chin ma obowiązek wymienić lub naprawić szkodę. W praktyce jednak często zależy to od jego dobrej woli. Jeśli mimo naszych nacisków producent nie będzie skory do naprawienia szkody i odesłania towaru zgodnego z warunkami umowy, dostaje nam dochodzenia swoich praw przed chińskim wymiarem sprawiedliwości. Wiąże się to z koniecznością wynajęcia prawnika, który będzie specjalizował się w chińskim prawie gospodarczym i/lub konsumenckim.

Czy można zwrócić towar jako eksport?

Tak. Zwrot towaru po odprawie celnej może odbyć się na zasadzie klasycznego eksportu. Wówczas należy wystawić wszystkie potrzebne dokumenty eksportowe, w tym fakturę handlową. Każdy eksport wysyłany poza granice Unii Europejskiej trzeba zgłosić do Urzędu Celnego. W tym przypadku taki zwrot traktowany jest przez Urząd Celny jako klasyczna sprzedaż. Natomiast po otrzymaniu zwracanego towaru ponownie dokonywana jest odprawa importowa z koniecznością opłacenia wszystkich podatków i cła.

Czy można zwrócić towar z chin jako eksport

Czy muszę opłacić cło za towar, który przepłynął w ramach reklamacji?

Tak. Każdorazowy import towarów z Chin na teren Polski wiąże się z obowiązkiem odprawy celnej i uiszczenia opłaty. To, że jest to zwrot zareklamowanych towarów nie ma tu żadnego znaczenia. Urząd Celny nie ma obowiązku zwolnić nad ad hoc z ponownych opłat celnych.

Zwrot/reklamacja towaru z Chin a uszlachetnienie bierne

Jeśli chcemy odesłać towar do naprawy, możemy wnioskować o zastosowanie procedury uszlachetnienia biernego. Przysługuje ono firmie, która chce wysłać towary do Chin i tam poddać je naprawie, np. w ramach ustalonej procedury reklamacyjnej. Uszlachetnienie bierne pozwala na powtórne sprowadzenie towaru i lepszą stawkę celną. Taką, którą nałożona jest tylko za usługi wykonane poza krajem Wspólnoty. Jednak należy pamiętać, że procedury uszlachetniania biernego nie można stosować do towarów, których eksport wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem cła.

Jak zabezpieczyć się na wypadek konieczności reklamacji lub zwrotu towaru?

Zwrot towaru po odprawie celnej i opłaceniu podatku VAT może zostać dokonany w oparciu o kontrakt handlowy podpisany z chińskim dostawcą. Nie gwarantuje to jednak 100% skuteczności w dochodzeniu swoich praw lub zwrotu pieniędzy z tytułu opłaconego cła. Najlepszym wyjściem jest zapobieganie takim sytuacjom i dopilnowanie, aby podpisać z producentem szczegółowy kontrakt handlowy.

Czy reklamacja lub zwrot towaru z Chin są płatne? Kto ponosi koszt odesłania towaru?

W przypadku odsyłania towaru z powrotem do Chin to importer zazwyczaj ponosi koszt jego transportu. Rzadko zdarza się, że chiński producent jest skłonny opłacić wysyłkę z własnej kieszeni, a i tak nie ma pewności, że producent szkodę naprawi. Ponadto nie ma pewności, że chiński producent kontener w ogóle odbierze. Fakt iż jest to zwrot towaru po odprawie celnej lub przed nie ma niestety znaczenia.

Czy odmowa przyjęcia towaru jest opłacalna?

W sytuacji, kiedy stwierdzimy wadliwość towaru jeszcze przed odprawą celną, możemy odmówić jego przyjęcia. Nie jest to jednak opłacalne w przypadku, kiedy towar jest uszkodzony. Jeśli zostawimy kontener z Chin w porcie bez odprawy po upływie 45 dni Urząd Celny dokonuje odprawy i zarządza przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Kosztami z tym związanymi dostaje obciążony importer z Chin, a nie są one małe. Można ewentualnie spróbować dogadać się z armatorem, że zabierze kontener z powrotem, lecz tu znowu powstaje wątpliwość, czy dostawca towaru w ogóle go odbierze, nie mówiąc już o ewentualnej naprawie i ponownej wysyłce.

Odmowa przyjęcia towaru może jednak nastąpić bez dodatkowych opłat, jeśli towar przypłynie w ilości innej niż widniejącej na zamówieniu lub przyjdzie coś zupełnie innego. Na to jednak musimy mieć dokument potwierdzające przedmiot i ilość zamówienia.

Kontrakt handlowy. Jak może pomóc w procedurze zwrotu towaru do Chin?

To dokument, na podstawie którego możemy domagać się naprawienia szkody lub wymiany towaru przez chińskiego producenta. Należy podpisać go wcześniej, jeszcze zanim produkcja dojdzie do skutku.  Jest to umowa z dostawcą, która może, lecz nie musi ułatwić odzyskanie od niego pieniędzy lub wyegzekwowanie naprawienia wadliwego towaru. Warto zadbać o tym, aby kontrakt handlowy został sporządzony w dwóch językach (chińskim i angielskim).

Czy mogę ubiegać się o zwrot cła na towar spoza UE?

Tak, warunki zwolnienia lub zwrotu cła na towary nie wspólnotowe określa art. 238 WKC (Wspólnotowego Kodeksu Celnego). Zwrot lub umorzenie następuje wyłącznie na pisemny wniosek importera, który należy złożyć we właściwym urzędzie celnym w terminie 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku celnego. Tu możliwy jest zwrot towaru po odprawie celnej, jak i przed.

Czy mogę ubiegać się o zwrot cła na towar spoza UE

Jakie są warunki zwrotu lub umorzenia cła na towary z Chin?

Zgodnie z art. 238 WKC cło z Chin może zostać zwrócone jeśli importer nie przyjął towaru lub kiedy odmawia przyjęcia z racji wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową. Zgodnie z przepisami towary wadliwe to takie, które zostały uszkodzone przed ich zwolnieniem z cła. Dodatkową przesłanką do zwrotu opłaty celnej może być fakt, iż towar z jakiegoś powodu nie może zostać użyty.

Podstawowym warunkiem zwrotu cła z Chin jest wycofanie towaru z rynku przez importera. Ponadto możemy złożyć wniosek do Urzędu Celnego, aby towary zamiast zostać wywiezione, zostały zniszczone lub przechowane (w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym).

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
2.2/5 - (22 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X