Blog

Import towarów księgowanie w KPiR 2020
21 sierpnia 2020
Data ujęcia importu w księdze przychodów i rozchodów to temat, który może budzić wątpliwości wśród importerów z Chin. Dlatego dziś wyjaśniam, jak wygląda księgowanie w KPiR 2020 w przypadku importowania towarów do Polski z Chin. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej sprowadzają towar z zagranicy, aby później odsprzedać go w Polsce. Coraz częściej jest to między innymi import z Chin, co może rodzić pewne wątpliwości odnośnie prawidłowego rozliczenia z polskim urzędem skarbowym. Tu…