Blog

Czym jest deklaracja zgodności w imporcie z Chin
22 kwietnia 2020
Deklaracja zgodności w imporcie z Chin często błędnie nazywana jest deklaracją CE. W rzeczywistości deklaracja zgodności jest dokumentem, podczas gdy CE oznaczeniem na produkcie potwierdzającym, że ów dokument wystawiono. Prowadząc import z Chin musimy pilnować, aby płynące do nas dostawy były wyposażone w odpowiednie dokumenty celne i importowe. Jednym z nich jest deklaracja zgodności (Declaration of Conformity), który wymagana jest dla części importowanych towarów. Jeśli dana grupa produktów przeszła odpowiednie testy…