Blog

CLP – co oznacza i czego dotyczy ten skrót?
29 lipca 2021
Jeśli myślisz o imporcie z Chin do Polski czy innego kraju UE, musisz przede wszystkim zapoznać się z wymaganiami rynku docelowego, które dotyczą m.in. klasyfikacji, oznakowania czy też pakowania substancji oraz mieszanin. Jednym z rozporządzeń, określającym takie wymagania, jest CLP. Czym jest CLP i czego dotyczy? Odpowiadamy! Co to jest CLP? CLP jest to skrót od ang. classification, labelling and packaging. To rozporządzenie unijne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)…