Na czym polega transport wewnątrzwspólnotowy i co warto o nim wiedzieć?

26 sierpnia 2022
5/5 - (1 vote)
Na czym polega transport wewnątrzwspólnotowy i co warto o nim wiedzieć?

Transport wewnątrzwspólnotowy nieustannie się rozwija, w czym niemały udział mają również przewoźnicy polscy. Ściśle łączy się on z transportem towarów w krajach należących do Unii Europejskiej. W przypadku Polski, a także innych państw zrzeszonych w UE wszelkie różnice będą zatem wynikały z odrębnych przepisów powiązanych z miejscem, do którego dany ładunek jest przewożony. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury!

 

Spis treści:

  1. Czym jest transport wewnątrzwspólnotowy?
  2. Transport wewnątrzwspólnotowy a stawki podatku VAT
  3. Czy transport wewnątrzwspólnotowy może być rozliczony w innym kraju niż miejsce siedziby usługobiorcy?
  4. Import z Chin a odprawa celna w Niemczech

 

Czym jest transport wewnątrzwspólnotowy?

Jak wynika z treści przepisu art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, o usłudze wewnątrzwspólnotowego transportu towarów mówi się wówczas, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. Z kolei ust. 2 doprecyzowuje, że: „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, o której mowa w ust. 1, jest również usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów”.

Transport wewnątrzwspólnotowy a stawki podatku VAT

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca podatku VAT określa ogólne przepisy oraz minimalną stawkę podstawową VAT na poziomie 15%. Jednocześnie dopuszcza ona możliwość ustalenia indywidualnej stawki standardowej dla każdego kraju – dla wszystkich towarów oraz usług, a także dwóch stawek obniżonych, z których najniższa nie może wynosić mniej niż 5% – ma to zastosowanie jedynie do towarów i usług wymienionych w dyrektywie VAT.

Warto również dodać, że w niektórych krajach należących do Unii Europejskiej w tym zakresie występują pewne różnice, a jedną z nich jest trzecia obniżona stawka VAT, którą państwa te stosowały zanim przystąpiły do UE.

Czy transport wewnątrzwspólnotowy może być rozliczony w innym kraju niż miejsce siedziby usługobiorcy?

Istnieją dwa przypadki, w których transport wewnątrzwspólnotowy może być rozliczany w innym miejscu niż kraj, w którym znajduje się siedziba usługodawcy. Po pierwsze mowa tu o sytuacji, w której usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej czy też stałego miejsca jej świadczenia. Wówczas VAT rozliczany jest zgodnie ze stałym miejscem zamieszkania, pobytu czy rezydencji. Druga sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności innego niż siedziba. W takim przypadku VAT rozliczany jest zgodnie z faktycznym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Import z Chin a odprawa celna w Niemczech

Podejmując temat transportu wewnątrzwspólnotowego, warto także dodać kilka słów na temat ulg na podatek VAT w sytuacji, gdy import towarów z Chin przebiega przez inny kraj i dopiero z niego towary trafiają do Polski. W przypadku importerów z Polski najczęściej są to Niemcy, a dokładniej port w Hamburgu. Tu bowiem odprawa celna przebiega na znacznie prostszych zasadach niż w Polsce. Transport towarów z Chin wówczas przebiega przez Niemcy, a następnie trafiają one do Polski w ramach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). Jeśli chodzi o import z Chin a VAT, w takim przypadku wygląda to tak, że podatek VAT z Chin uiszcza się dopiero po sprzedaży towarów, a nie, tak jak w Polsce, czyli w najbliższym okresie rozliczeniowym.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X