Kiedy jest wymagane świadectwo CITES?

20 stycznia 2021
5/5 - (2 votes)
Kiedy jest wymagane świadectwo CITES?

Świadectwo CITES jest jednym z wielu dokumentów, o którego istnieniu powinien się dowiedzieć każdy początkujący importer. W dalszej części tekstu przedstawimy czym jest świadectwo CITES, kiedy jest wymagane i jak je zdobyć. Zapraszamy do lektury artykułu.

Świadectwo CITES a import z Chin

Przed zamówieniem pierwszego kontenera z towarem z Chin, należy zapoznać się w wieloma rozporządzeniami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Jednym z nich jest świadectwo CITES. W 1981 roku Chiny przystąpiły do Konwencji Waszyngtońskiej, inaczej nazywanej CITES – Convention of International Trade in Endangered Spieces of Wild Fauna and Flora. Celem konwencji jest ochrona dzikiej fauny i flory, występującej na całym świecie. Polska również podpisała się pod postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej w 1989 roku. W wyniku postanowień Konwencji Waszyngtońskiej zostało utworzone świadectwo CITES. Jest to dokument, który umożliwia przewóz okazów CITES pomiędzy poszczególnymi krajami.

Okaz CITES – co to jest?

Według przepisów okazami CITES są rośliny i zwierzęta podlegające ochronie – żywe, martwe lub występujące w formie produktu. Przykładowo:

  • żywe zwierzęta oraz rośliny
  • lekarstwa
  • biżuteria
  • trofea myśliwskie
  • wyroby z kości, zębów, rogów (przykładowo kość słoniowa)

Dokładną listę gatunków, które podlegają ochronie można znaleźć w wielu miejscach, na przykład w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 2017/160. Przed rozpoczęciem importu jakichkolwiek produktów zawierających składniki zwierzęce i roślinne, absolutnie niezbędne jest sprawdzenie ich w rejestrze.

Świadectwo CITES – kiedy jest potrzebne?

Świadectwo CITES pozwala na przewóz i wywóz okazów CITES. Ten dokument świadczy o tym, że dany produkt, żywe zwierzę lub roślina został przetransportowany w pełni legalnie. Przykładowo firma importująca z Chin meble z mahoniu lub galanterię z skóry węża, musi przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zadbać najpierw o świadectwo CITES. Nierzadko dzieją się takie sytuacje, kiedy importer podpisuje umowę z producentem, ale okazuje się, że nie może dostać świadectwa CITES. Jak widać, importer poza takimi formalnościami jak ustalenie kodu ISZTAR, musi zadbać o wiele innych dokumentów. Jeżeli importer przewiezie okazy zagrożone wyginięciem bez świadectwa CITES, może zostać skazany na karę więzienia lub wyjątkowo wysoką grzywnę, przy której cło wygląda jak nieduża opłata.

Jak uzyskać świadectwo CITES?

Obowiązek uzyskania świadectwa CITES spoczywa na importerze, a nie na konosamencie czy też producencie. Świadectwo można uzyskać poprzez złożenie wniosku oraz uiszczenie opłat skarbowych. Podczas wypełniania wniosku warto sprawdzić, czy nasze dane są poprawne. Przykładowo warto upewnić się czy wpisaliśmy poprawny numer Eori. Jeżeli wniosek nie zostanie wypełniony prawidłowo, niestety będziemy zmuszeni do ponownego złożenia wniosku. Odpowiedź na nasz wniosek powinna przyjść w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X