Import z Chin ładowarek do samochodów elektrycznych

07 lipca 2022
5/5 - (1 vote)
Import z Chin ładowarek do samochodów elektrycznych

W ciągu ostatnich kilku lat branża motoryzacyjna przeszła wiele ważnych zmian. Jedną z nich było położenie nacisku na produkcję samochodów elektrycznych. Co ciekawe, za tę zmianę w dużej mierze odpowiadają Chiny, ponieważ to właśnie w tym kraju w ubiegłym roku wyprodukowano mniej więcej połowę wszystkich elektryków na świecie. Tak więc, jak można się domyślić, Chiny specjalizują się również w produkcji akcesoriów do aut elektrycznych, takich jak chociażby ładowarki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o imporcie z Chin ładowarek do samochodów elektrycznych, zapraszamy do lektury!

 

Spis treści:

  1. Ładowarki do samochodów elektrycznych – zagłębia produkcyjne w Chinach
  2. Ładowarki do samochodów elektrycznych – jakie warunki muszą spełniać?

 

Ładowarki do samochodów elektrycznych – zagłębia produkcyjne w Chinach

Produkcja ładowarek do samochodów elektrycznych w Chinach skupiona jest w szczególności wokół najbardziej rozwiniętych pod kątem przemysłowym prowincji, takich jak Guangdong, Jiangsu, Shandong oraz Zhejiang.

Jeśli zastanawiasz się, w jakich konkretnie miastach najlepiej poszukiwać producentów ładowarek do samochodów elektrycznych w Chinach i skąd zorganizować import z Chin, zwróć szczególną uwagę na: Szanghaj, Kanton, Shenzhen, Qingdao, Nankin, Changzhou, Ningbo, Wenzhou, Jinhua, a także Hangzhou.

Ładowarki do samochodów elektrycznych – jakie warunki muszą spełniać?

Ładowarki do samochodów elektrycznych podlegają kilku ważnym dyrektywom i rozporządzeniom Unii Europejskiej. Czego dotyczą? Przekonaj się!

  • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE – reguluje kwestie dotyczące możliwości emitowania zakłóceń oraz odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne. Określa również obowiązki producenta, jakie powinien spełnić przed dopuszczeniem swojego produktu do obrotu.
  • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE – wskazuje szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Będzie więc miała zastosowanie nie tylko w przypadku importu ładowarek, ale także importu aut z Chin.
  • Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE – odnosi się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, w szczególności do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego.
  • Dyrektywa RED 2014/53/UE – dotyczy udostępniania na rynku urządzeń radiowych, czyli emitujących lub odbierających fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.
  • Oznaczenie CE i deklaracja zgodności – cztery wspomniane powyżej dyrektywy (EMC, RoHS, LVD oraz RED) to dyrektywy Nowego Podejścia, co oznacza, że ładowarki do samochodów elektrycznych muszą być oznaczone znakiem CE. Oznaczenie to jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania wspomnianych dyrektyw Unii Europejskiej.
  • Rozporządzenie REACH 1907/2006 – reguluje kwestie dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów.
  • Dyrektywa WEEE 2012/19/UE – dotyczy kwestii związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ma na celu ograniczenie elektrośmieci, zapewnienie właściwego przetwarzania sprzętu oraz osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki ZSEE.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (1 vote)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X