Import towarów księgowanie w KPiR 2020

21 sierpnia 2020
4.7/5 - (10 votes)
Import towarów księgowanie w KPiR 2020

Data ujęcia importu w księdze przychodów i rozchodów to temat, który może budzić wątpliwości wśród importerów z Chin. Dlatego dziś wyjaśniam, jak wygląda księgowanie w KPiR 2020 w przypadku importowania towarów do Polski z Chin.

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej sprowadzają towar z zagranicy, aby później odsprzedać go w Polsce. Coraz częściej jest to między innymi import z Chin, co może rodzić pewne wątpliwości odnośnie prawidłowego rozliczenia z polskim urzędem skarbowym. Tu normalna jest sytuacja, że na zamówiony i opłacony towar czekamy często wiele tygodni. Niekiedy wcześniej niż towar dostajemy FV. W takiej sytuacji powstaje pytanie: Kiedy ująć import towarów w KPiR? Czy w dacie otrzymania faktury, czy dopiero samego towaru?

Moment ujęcia importu towarów w KPiR 2020

Aby dowiedzieć się, kiedy należy zaksięgować import towarów z Chin w KPiR, najlepiej sięgnąć do źródła – czyli do przepisów. Interesuje nas tu szczególnie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Znajdziemy tam m.in. § 17 ust. 1, w którym ów Rozporządzenie o KPiR jasno wskazuje, że co do zasady:

„Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi (…) niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży”.

Ponadto jest jeszcze § 16 ust. 2. On dodaje, że jeśli towar został dostarczony do zakładu lub wprowadzony w obrót przed otrzymaniem FV, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego towaru handlowego i dokonać zapisu w księdze na jego podstawie.

Opis towaru handlowego w KPiR przed jego otrzymaniem – jakie informacje?

Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem w opisie towaru w KPiR jako importer musisz podać imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, a także ilość, rodzaj, cenę jednostkową oraz wartość towaru. Należy wstawić też datę zakupu (zgodnie z tą na fakturze) i podpisać nazwiskiem importera. Zapis należy przechowywać jako odrębny dowód zakupu, a informacje w nim zawarte muszą pokrywać się z tymi na fakturze.Trzeba też pamiętać, aby w kolumnie „Data zdarzenia gospodarczego” wpisać datę wystawienia faktury handlowej, a w kolumnie „Uwagi” adnotację, w której wyjaśnimy przyczynę braku chronologii (najpierw faktura, później towar).

Dodajmy jeszcze, że przepisy mogą zwolnić podatnika z konieczności przygotowania takiego opisu. Kiedy? W sytuacji, gdy zakup udokumentowany jest specyfikacją dostawcy, a ów specyfikacja spełnia wymogi określone dla tego opisu.

Kiedy ująć import towarów w KPiR 2020?

A zatem import z Chin należy ująć w KPiR dopiero w momencie otrzymania towaru, nie zaś w dacie otrzymania samej faktury od producenta/dostawcy. Z kolei nie zapominajmy, że koszt importowanego towaru należy podać zgodnie z tym, co jest napisane na fakturze handlowej. Jeśli zaistnieje różnica w stosunku do wartości towaru podanej na FV, można ją skorygować poprzez adnotacji w księdze. Trzeba jej dokonać w dniu otrzymania faktury od dostawcy z Chin.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.7/5 - (10 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X