Fajerwerki – import z Chin

16 lutego 2023
4/5 - (4 votes)
Fajerwerki – import z Chin

Fajerwerki to nieodłączny element wielu ważnych wydarzeń i uroczystości. Dostępność szerokiej gamy produktów pozwala na dobór odpowiedniej oprawy dla każdej okazji. W ostatnich latach coraz więcej fajerwerków pochodzi z Chin – kraju, który jest liderem w produkcji tego typu asortymentu. W artykule omówimy, gdzie produkowane są fajerwerki w Chinach, jakie stawki celne na nie obowiązują oraz z jakimi obowiązkami wiąże się ich import.

 

Spis treści:

 1. Chińskie fajerwerki – gdzie są produkowane?
 2. Fajerwerki chińskie – stawki celne
 3. Jak uzyskać pozwolenie na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego?

 

Chińskie fajerwerki – gdzie są produkowane?

Zdecydowana większość producentów fajerwerków prosto z Chin swoje fabryki ma zlokalizowane w tych czterech prowincjach: Hunan, Guangdong, Jiangxi oraz Zhejiang.

Najwięksi dostawcy działają w tych trzech miastach:

 • Changsha (w prowincji Hunan),
 • Kanton (w prowincji Guangdong),
 • Jinhua (w prowincji Zhejiang).

Co ciekawe, za światową stolicę petard z Chin uznawane jest miasto Liuyang w prowincji Hunan. To główny ośrodek ich produkcji – powstaje tam ponad połowę wszystkich chińskich fajerwerków. Ponadto od kilku lat w tym mieście organizowany jest również festiwal chińskich fajerwerków – Liuyang Fireworks Festival.

Fajerwerki chińskie – stawki celne

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie stawki celne obowiązują aktualnie import z Chin fajerwerków, skorzystaj z systemu ISZTAR lub TARIC. Pierwszy z nich jest systemem klasyfikacji celnej prowadzonym przez Służbę Celną RP, który integruje dane na temat towarów i taryf celnych obowiązujących w Polsce. Drugi zaś prowadzony jest przez Dyrekcje Generalną ds. Podatków i Unii Celnej i zawiera przepisy prawne wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące taryf celnych dla produktów przemysłowych i rolnych.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych pozycji z systemu ISZTAR, wraz z ich stawkami celnymi oraz kodami nomenklatury:

 • Ognie sztuczne – 6,5% (3604 10 00 00)
 • Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałe artykuły pirotechniczne – 6,5% (3604 90 00 00)
 • Inne artykuły pirotechniczne – 6,5% (3605 00 00 00)

Jak uzyskać pozwolenie na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego?

By móc legalnie przemieszczać fajerwerki z Chin (zaliczone do klasy 1 materiałów niebezpiecznych), należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Co ważne, pozwolenie to wydawane jest na czas określony, a na odpowiedź czeka się nawet do dwóch miesięcy, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć, jest wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (MWC). Do wniosku dołącza się także inne dokumenty, w zależności od tego, czy jest się odbiorcą z Polski czy z obszaru UE lub państwa EFTA.

Jeśli jesteś odbiorcą z Polski, do wniosku musisz dołączyć:

 • kopię koncesji na wytwarzanie MWC albo obrót tymi materiałami,
 • kopię deklaracji zgodności dla MWC wraz z jej tłumaczeniem dokonanym z języka obcego na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli jesteś odbiorcą z obszaru Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, do wniosku musisz dołączyć:

 • oryginał dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych wydany w państwie jego siedziby albo miejsca zamieszkania zgodnie z przepisami Decyzji KE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwpólnotowego przemieszczania MWC,
 • kopię deklaracji zgodności dla MWC wraz z jej tłumaczeniem dokonanym z języka obcego na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami możesz złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przesłać pocztą na adres Ministerstwa lub złożyć wniosek z załącznikami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pamiętaj jednak, że dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych możesz złożyć wyłącznie w postaci papierowej.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4/5 - (4 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X