Czym zajmuje się agent celny?

12 października 2022
5/5 - (2 votes)
Czym zajmuje się agent celny?

Import z Chin to wymagający proces, składający się z wielu etapów. Jednym z nich jest odprawa celna, w której uczestniczy m.in. agent celny. Współpraca z taką osobą to bardzo dobry pomysł, jeżeli chcesz mieć gwarancję, że przebiegnie ona bez żadnych błędów. Dowiedz się, kim jest agent celny i czym się zajmuje. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Kim jest agent celny i czym się zajmuje?
 2. Agent celny – jakie warunki musi spełniać?
 3. Agent celny – gdzie pracuje?
 4. Czy współpraca z agentem celnym to dobry pomysł?
 5. Dlaczego agent celny jest ważną osobą w imporcie z Chin?

Kim jest agent celny i czym się zajmuje?

Agent celny jest to osoba, która reprezentuje podmioty gospodarcze, w tym również importerów z Chin przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym za granicą. Do zadań agenta celnego należy weryfikacja kwestii związanych z opłatami celnymi oraz podatkami od towarów i usług w obrocie zagranicznym, a także podatkami akcyzowymi. Sprawdzi on także, czy do towarów zostały przypisane odpowiednie kody HS, które mają wpływ na wysokości cła i innych opłat.

Agent celny to także konsultant w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na wymagania:

 • sanitarne,

 • weterynaryjne,

 • farmaceutyczne,

 • techniczne,

 • kontyngenty ilościowe,

 • ochronę rynku.

Agent celny może prowadzić swoją działalność w dowolnej formie prawnej lub może być on pracownikiem reprezentowanego podmiotu. To on w imieniu importera przeprowadza odprawę celną i kontaktuje się z urzędem celnym.

Agent celny – jakie warunki musi spełniać?

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, agentem celnym może zostać osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

 • posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych,

 • wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Warto również dodać, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie upoważniony jest do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących: wpisu na listę agentów celnych, skreślenia z listy agentów celnych, a także zawieszenia działalności agenta celnego. Z kolei listę agentów celnych ogłasza minister finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. Listę tę można znaleźć również w systemie informatycznym służby celnej PUESC.

Agent celny – gdzie pracuje?

Bardzo wiele osób myśli, że agent celny może pracować wyłącznie na granicach kraju. Nic bardziej mylnego, bowiem agent celny swoje obowiązki wypełnia także w innych miejscach, np. kontrolując przedsiębiorstwa zatrudniające obcokrajowców czy też sprawdzając przesyłki pocztowe. Co więcej, może on pracować zarówno w agencji celnej, jak i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Warto również dodać, że w przypadku, kiedy agent celny pracuje w imieniu innego podmiotu, wykonuje przedstawicielstwo bezpośrednie. Gdy natomiast pracuje we własnym imieniu, jest on przedstawicielem pośrednim.

Czy współpraca z agentem celnym to dobry pomysł?

Bez względu na to, czy planujesz import z Chin z pośrednikiem czy też chcesz sprowadzać towary z Państwa Środka samodzielnie, współpraca z agentem celnym jest świetnym pomysłem. Dzięki temu zyskasz pewność, że cały proces przebiegnie prawidłowo, a żadna istotna kwestia nie zostanie przeoczona. Dodatkowo usługi agenta celnego nie są wcale kosztowne, choć oczywiście ostateczna cena będzie zależała od liczby towarów podliczonych na podstawie HS Code.

Dlaczego agent celny jest ważną osobą w imporcie z Chin?

Współpraca z agentem celnym w procesie importu towarów z Chin to ogromne ułatwienie dla importerów, którzy chcą mieć pewność, że wszelkie procedury związane z odprawą celną przebiegną prawidłowo. Zdecydowanie warto słuchać uwag, porad i informacji przekazywanych przez agenta celnego, ponieważ to właśnie on ma najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane z odprawą celną towarów. Z usług agenta celnego korzystają w szczególności początkujący importerzy, którzy nie są jeszcze dobrze obeznani z wszystkimi kwestiami dotyczącymi importu z Chin, ale nie tylko. Wsparcie takiej osoby jest także nieocenione dla dużych przedsiębiorstw, które nie mają możliwości zajmowania się odprawą celną we własnym zakresie.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
5/5 - (2 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X