Czym jest deklaracja zgodności w imporcie z Chin?

22 kwietnia 2020
Oceń
Czym jest deklaracja zgodności w imporcie z Chin?

Deklaracja zgodności w imporcie z Chin często błędnie nazywana jest deklaracją CE. W rzeczywistości deklaracja zgodności jest dokumentem, podczas gdy CE oznaczeniem na produkcie potwierdzającym, że ów dokument wystawiono.

Prowadząc import z Chin musimy pilnować, aby płynące do nas dostawy były wyposażone w odpowiednie dokumenty celne i importowe. Jednym z nich jest deklaracja zgodności (Declaration of Conformity), który wymagana jest dla części importowanych towarów. Jeśli dana grupa produktów przeszła odpowiednie testy jakości i bezpieczeństwa z wynikiem zadowalającym, wystawia się im deklarację zgodności, a także znakuje produkty znakiem CE, który możemy zobaczyć zazwyczaj na spodzie produktów. Co ważne, import z Chin produktów niezgodnych z CE do UE jest nielegalny i może skutkować karami pieniężnymi, konfiskatą towaru, a nawet postępowaniem karno-skarbowym.

Deklaracja zgodności w imporcie z Chin. Kto ją wystawia?

Za jej wystawienie odpowiada producent danego wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel znajdujący się na terenie Unii Europejskiej. W praktyce to firma importująca (jako przedstawiciel – legal maufacturer) ma obowiązek zadbać o to, aby towar z Chin posiadał odpowiednie dokumenty, chyba że sprowadza produkty, na które testy zostały już wykonane.

Wystawiając ten dokument producent lub importer z Chin oświadcza, że przedmiot jest zgodny z wymaganiami stosownej dyrektyw Unii Europejskiej. Przykładowe wymagania to np. odpowiednie napięcie elektryczne czy materiał wykonania. Jednocześnie jest to oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że dany towar przeszedł niezbędne testy jakości i bezpieczeństwa i uzyskał niezbędne certyfikaty (jeśli dotyczą).  W ten sposób producent oświadcza, że wyprodukowany przez niego towar może zostać dopuszczony do obrotu w krajach należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej (27 krajów członkowskich UE + Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein, Islandia i Norwegia). Następnie oznacza go emblematem CE (Conformité Européenne – zgodności europejskiej), który jest potwierdzeniem, że dany produkt deklarację zgodności posiada. Należy wiedzieć, że jest to bardzo istotny dokument, ponieważ na jego podstawie zakłada się, że towar jest bezpieczny i spełnia odpowiednie normy jakościowe wynikające z przepisów prawa.

Jak wygląda procedura wystawienia deklaracji zgodności

Jak już wspomniałem tytułowy dokument może wystawić producent lub jego upoważniony przedstawicie. Drugi wariant wybierany jest niekiedy w przypadku importu z Chin. Wówczas producent, mający siedzibą w kraju trzecim (niebędącym krajem europejskim), może upoważnić swojego przedstawiciela w Europie do wszczęcia procedury uzyskania deklaracji zgodności oraz oznakowania towarów znakiem CE. Jak wygląda proces uzyskania deklaracji zgodności przy imporcie z Chin?

 1. Chiński dostawca lub importer sprawdza stosowne dyrektywy właściwe dla kategorii importowanych produktów
 2. Następnie musi zweryfikować wymagania jakości i bezpieczeństwa dla poszczególnych grup produktów.
 3. Jeśli istnieje taki wymóg, producent/przedstawiciel chińskiego producenta wyszukuje instytucję certyfikującą, której siedziba musi znajdować się na terenie któregoś z państw członkowskich.
 4. Instytucja certyfikująca lub sam producent z Chin sprawdza jakość i bezpieczeństwo produktu poddając go stosownym testom.
 5. Jeśli produkt spełnia normy instytucja wystawia stosowne certyfikaty.
 6. Chiński producent lub jego przedstawiciel przygotowuje dokumenty techniczne i wystawia deklarację zgodności.
 7. Na koniec umieszcza oznaczenie CE na produktach.
Deklaracja zgodności dla produktów z Chin – wzór dokumentu
Deklaracja zgodności dla produktów z Chin – wzór dokumentu (źródło: Główny Urząd Miar https://www.gum.gov.pl/pl/)

Rodzaje deklaracji zgodności w zależności od kategorii towarów

Istnieje co najmniej kilka typów tego dokumentu, który odpowiada konkretnym grupowym towarów. I tak wymagana może być ogólna deklaracja zgodności UE i ogólna deklaracja zgodności WE, specjalna deklaracja WE dla wyrobów medycznych czy deklaracja właściwości użytkowych DWU dla wyrobów budowlanych. Towary z Chin, na które obowiązuje deklaracja zgodności w imporcie z Chin to:

 • zabawki,
 • elektronika (urządzenia zasilane bateryjnie, kable, gniazdka elektryczne, power banki, laptopy, komputery typu tablet, telefony, konsole do gier wideo, telewizory i ekrany komputerowe, elektronika użytkowa),
 • materiały budowlane,
 • elementy maszyn i maszyny z Chin,
 • aktywne implanty medyczne,
 • urządzenia spalające paliwa gazowe,
 • produkty medyczne,
 • urządzenia niskonapięciowych,
 • urządzenia wymagające kompatybilności elektromagnetycznej zgodnych z 20147/30/ue,
 • urządzenia radiowe i ciśnieniowe oraz proste zbiorniki ciśnieniowe,
 • łodzie i jachty rekreacyjne,
 • urządzenia pomiarowe i ważące,
 • sztuczne ognie i fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego,
 • dźwigi.

Natomiast deklaracja zgodności w imporcie z Chin nie obowiązuje np. na odzież, tekstylia oraz nie-elektroniczne akcesoria kuchenne i łazienkowe.

Przykładowy dokument − deklaracja zgodności dla urządzenia elektronicznego.
Przykładowy dokument − deklaracja zgodności dla urządzenia elektronicznego.
UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
Oceń
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X