Blog

Transport i przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR, ADN, RID
04 lipca 2019
Transport materiałów niebezpiecznych, a zwłaszcza ten pomiędzy kontynentami, to temat warty uwagi. Import z Chin do Polski takich ładunków może odbywać się różnymi drogami. W przypadku każdego rodzaju transportu obowiązują jednak inne regulacje i przepisy prawne. Najpopularniejszy jest zdecydowanie transport drogą lądową, oznaczany jako ADR, ale zaraz obok niego jest również transport drogą śródlądową, czyli ADN oraz kolejową, czyli RID.  Przewóz towarów niebezpiecznych – co warto wiedzieć?  Jednym z najważniejszych dokumentów przy imporcie z Chin…