Baza Danych Odpadowych (BDO) a import z Chin

01 września 2020
4.4/5 - (8 votes)
Baza Danych Odpadowych (BDO) a import z Chin

Jak zawsze podkreślamy, import z Chin oprócz licznych korzyści, jest też wymagający pod względem formalności, których należy dotrzymać, by przebiegł on w pełni bezpiecznie i zgodnie z prawem. Nie jest to jednak temat nie do przeskoczenia, o czym także zawsze wspominamy. W dzisiejszym artykule poświęcamy więc uwagę kwestii gospodarowania odpadami. Chodzi dokładnie o Bazę Danych Odpadowych, czyli BDO. Czego dotyczy i w jaki sposób związana jest z importem z Chin? Dowiesz się z poniższego wpisu.

Co to jest Baza Danych Odpadowych?

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, bo tak brzmi pełna nazwa BDO, jest to  system teleinformatyczny, który składa się z rejestru BDO, który działa od 24 stycznia 2018 r. oraz z modułów ewidencji i sprawozdawczości, które zostały uruchomione 1 stycznia 2020 r. Zastąpił on rejestr prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Celem BDO jest zwiększenie kontroli państwa nad gospodarką odpadami oraz ograniczenie wszelkich nieprawidłowości w tej kwestii. Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2020 r. zarówno ewidencja odpadów, sprawozdawczość, jak również rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem rządowej strony internetowej BDO.

Kto podlega obowiązkowi wpisu do rejestru BDO?

Jeśli chodzi o osoby importujące towary z Chin do Polski, to są one objęte obowiązkiem rejestracji w systemie BDO, a także prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów w przypadku, gdy wprowadzają na teren Polski:

 • akumulatory,
 • baterie,
 • oleje smarowe,
 • opakowania,
 • opony,
 • pojazdy,
 • produkty w opakowaniach,
 • sprzęt elektroniczny,
 • sprzęt elektryczny.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy także osób, które wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję tych odpadów, a także produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jak zarejestrować się w BDO?

 1. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku rejestrowego do BDO należy uiścić opłatę rejestrową na rachunek właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Ważne jest, by wskazać w przelewie okres, za jaki dokonywana jest opłata, a także rodzaj tej opłaty, ponieważ może ona wynosić 100 lub 300 zł. Co istotne, tę opłatę uiszcza się co roku do końca lutego. Dowód uiszczenia opłaty rejestrowej należy dołączyć do wniosku.
 2. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku przez Internet poprzez stronę internetową www.biznes.gov.pl. W dokumencie należy odnaleźć te miejsca, które wymagają uzupełnienia, bowiem nie ma konieczności wypełniania całego wniosku.
 3. W niektórych przypadkach importerzy zobowiązani są także dołączyć dodatkowe dokumenty. Dotyczy to chociażby podmiotów sprowadzających sprzęt elektroniczny i elektryczny. W takim przypadku muszą oni dołączyć umowę z organizacją odzysku tych sprzętów, jak również potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego.
 4. Jeśli w przesłanej dokumentacji pojawią się błędy lub braki formalne, urząd prześle informację z prośbą o naniesienie poprawek w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia.
 5. Jeśli zaś w danych importera pojawią się jakiekolwiek zmiany, należy je zaktualizować w ciągu 30 dni. Natomiast w przypadku, gdy firma importera przestanie istnieć, jest on zobowiązany do poinformowaniu o tym urzędu w ciągu 14 dni, składając wniosek o wykreślenie z rejestru.

Indywidualny numer rejestrowy BDO

Każda osoba zarejestrowana w BDO oraz wnosząca opłatę rejestrową i opłatę roczną otrzymuje od właściwego marszałka województwa indywidualny dziewięciocyfrowy numer rejestrowy, który musi być umieszczany na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań produktów i odpadów. Numer rejestrowy powinien być zatem umieszczany na umowach kupna-sprzedaży, paragonach fiskalnych, fakturach VAT, sprawozdaniach oraz kartach przekazania i ewidencji odpadów. Po otrzymaniu numeru przedsiębiorcy nadany zostaje indywidualny login do konta, na którym ma on obowiązek prowadzić ewidencję odpadów.

Jeśli numer ten nie pojawi się na dokumentach, importer może ponieść karę pieniężną od 5 tysięcy do miliona złotych. Kara ta dotyczy również osób, które prowadzą działalność bez uprzedniego wpisania do rejestru BDO.

UDOSTĘPNIJ:
OCEŃ WPIS:
4.4/5 - (8 votes)
Facebook

Praktyczny poradnik: 5 kluczowych elementów minimalizacji ryzyka importu z Chin, cz.1.

X